I KONGRES LENDTECH 2020

 

1/17

PIERWSZE SPOTKANIE RADY PROGRAMOWEJ

1/3
 

DRUGIE SPOTKANIE RADY PROGRAMOWEJ

1/1
 

Fundacja Lendtech, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejska 12, kod 00-490, 

NIP: 701-072-74-92, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000695962

Zasady i polityka prywatności.

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle