Mapa Lendtech gif.gif

Affirm ze stratą, ale przychody powyżej oczekiwań analityków