MAPA LENDTECH-6.gif
  • Lendtech

Banki w USA udzielają coraz mniej kredytów - najgorszy wynik do 1973 roku

Z obawy przed niewypłacalnością, instytucje finansowe w Stanach Zjednoczonych udzielają coraz mniej kredytów - podał Bloomberg powołując się na dane z amerykańskiej Rezerwy Federalnej.Amerykańskie banki cechuje coraz większa ostrożność w udzielaniu finansowania - mowa o kredytach i pożyczkach. Główne przyczyny to obawy związane z przyszłą koniunkturą i możliwością zwiększenia się poziomu niewypłacalności Amerykanów.


W III kw. 2020 roku banki mocno zaostrzyły kryteria kredytowe - poziom niespłaconych zobowiązań znajdował się co prawda na stosunkowo niskim poziomie, bo poniżej 5%, ale głównym czynnikiem wpływającym na ograniczenie akcji kredytowej - prócz mniejszego popytu - jest niepewność co do przyszłej sytuacji ekonomicznej, a to jest oczywiście skutek rozwoju pandemii koronawirusa.


Obecnie stopa bezrobocia w USA wynosi 6,2%, ale w kwietniu 2020 roku, gdy pandemia nabrała rozpędu, stopa bezrobocia w USA zwiększyła się do rekordowych 14,7%. W tym czasie pracę straciło ponad 20 mln Amerykanów, a liczba bezrobotnych przekroczyła 30 mln osób.


Amerykanie wstrzymują się z konsumpcją


Udział kredytów i leasingu do wartości depozytów bankowych spadł do 62,8%. Jednocześnie aktywa zgromadzone przez Amerykanów wzrosły o 0,7% do 21 bilionów USD. Warto dodać, że wartość zgromadzonych depozytów w amerykańskich bankach jest rekordowa - to pokłosie pandemii, lockdownu i oszczędności, jakie wygenerowali konsumenci wystraszeni brakiem stabilności gospodarczej - innymi słowy, Amerykanie powstrzymali się w konsumpcjonizmie, z którego słyną.


Według danych Rezerwy Federalnej aktywa ogółem wzrosły zarówno w małych, jak i dużych bankach. Choć instytucje finansowe wykorzystują zgromadzone środki na pokrycie potrzeb kredytowych swoich klientów, to nadal kryteria udzielania pożyczek pozostają wyśrubowane.


W przypadku stosunku wartości kredytów udzielanych gospodarstwom domowym do zgromadzonych przez nich aktywów, udział te - wg Bloomberga - spadł do rekordowo niskiego poziomu 49,7%. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w 1973 roku, czyli w okresie kryzysu naftowego.


/AP

MAPA LENDTECH PIONOWA.gif