• Lendtech

Crowdfunding - projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym. Opinia Fundacji Lendtech

Termin na zgłaszanie uwag do Projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (druk UC 76) minął 18 maja 2021 roku. Mowa o tzw. ustawie crowdfundingowej.

Aktualnie w Polsce nie obowiązują przepisy szczegółowe i odnoszące się wprost do platform crowdfundingowych i podmiotów, które za ich pośrednictwem chcą pozyskać finansowanie projektów biznesowych. Wydawane do tej pory stanowiska i rekomendacje - chociaż użyteczne i potrzebne, nie są wstanie rozwiązać wszystkich niejasności i często pozostawiają obszary do interpretacji - tym samym niepełny obecny stan prawny może stanowić barierę dla rozwoju np. fintechów.


Cel: Wyższa pewność regulacyjna, nadzór i jasne wymogi regulacyjne


Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów ustawa dostosowuje prawo krajowe do prawa unijnego. Jej główne założenia to uproszczenie, przyśpieszenie i zastosowanie jednolitych zasad dla crowdfundingu w całej UE. Ponadto platformy crowdfundingowe mają podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.


Przepisy przewidują także sankcje za przedstawianie nieprawdziwych informacji w ofertach finansowania, uproszczenie niektórych obowiązków i wymogów informacyjnych, a także zawiera propozycje dwuletniego okresu dojścia do progu oferty 5 mln EUR jaką pojedynczy podmiot będzie mógł przeprowadzić za pośrednictwem platformy crowdfundingowej. Ustawa miałaby wejść w życie jeszcze w listopadzie 2021 roku.

/Fundacja Lendtech

EF Connect Talks PIONOWE.gif