Bank BNP Paribas potrójnie nagrodzony. Zdobył Złoty Listek CSR i Zielony Listek POLITYKI oraz nagrodę za realizowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju

  • Lendtech
  • 02.06.2022

Bank BNP Paribas wyróżniony Złotym Listkiem CSR POLITYKI – najwyższą nagrodą w zestawieniu opublikowanym 31 maja br. przez redakcję Tygodnika Polityka. Po raz ósmy z rzędu bank został wyróżniony jako jedna z firm utrzymujących najwyższe standardy w zakresie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Został też nagrodzony w nowej kategorii związanej z transformacją klimatyczną, zdobywając Zielony Listek POLITYKI. W tegorocznej edycji doceniono również zrównoważone produkty i usługi Banku BNP Paribas, które znalazły się wśród wyróżnionych najlepszych praktyk związanych z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Bank BNP Paribas potrójnie nagrodzony. Zdobył Złoty Listek CSR i Zielony Listek POLITYKI oraz nagrodę za realizowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju

Niezmiennie od ośmiu lat cieszymy się z kolejnych przyznanych nam „Listków CSR”. To wyróżnienie to dla nas nie tylko wyraz uznania, ale także ważne potwierdzenie, że nasze działania w tym zakresie są efektywne. Awans w zestawieniu to docenienie naszych konsekwentnych i strategicznych działań na rzecz CSR i zrównoważonego rozwoju. To wyróżnienie za pracę i zaangażowanie wszystkich pracowników banku, którzy w realizacji codziennych obowiązków przyczyniają się do budowania odpowiedzialności organizacji – mówi Maria Krawczyńska, Dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów.

W tym roku nasza radość jest tym większa, że zdobyliśmy trzy nagrody – Złoty Listek CSR oraz Zielony Listek Polityki. Nagroda w nowej kategorii jest dowodem na to, że skutecznie realizujemy misję Banku Zielonych Zmian. Ogromnie cieszy nas także nagroda za działania wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym za rozwijanie oferty zrównoważonych produktów i usług. To dla nas motor do dalszej, intensywnej pracy w celu tworzenia rozwiązań wspierających naszych Klientów w zrównoważonej transformacji – dodaje.

Działania na rzecz CSR

Bank BNP Paribas konsekwentnie realizuje działania na rzecz CSR i zrównoważonego rozwoju. Zmienia się od wewnątrz, wdraża eko-usprawnienia minimalizujące wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne, ale też edukuje pracowników, dostawców, partnerów i Klientów. Dla Klientów rozwija wachlarz zrównoważonych produktów i usług, które wspierają transformację gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Znaczenie tych działań potwierdza dodatkowe wyróżnienie Banku BNP Paribas, docenienie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i tworzenie oferty zrównoważonych produktów i usług.

Złotymi Listkami CSR nagrodzone zostały te firmy, dla których zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami. W tym roku po raz pierwszy organizatorzy przyznali również Zielone Listki POLITYKI. Wyróżnienie to otrzymały firmy, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat, zapobieganie zmianie klimatu oraz adaptacja do tych warunków są kluczowymi elementami strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami.

Zestawienie „Listki CSR” Tygodnik Polityka przygotowuje we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmą Deloitte. Podstawą jest analiza ankiet nadesłanych przez firmy. Pod uwagę brane są m.in.: ład korporacyjny, dbałość o prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, działania na rzecz ochrony środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 02.06.2022

Najnowsze artykuły z kategorii