Bank BNP Paribas wspiera zieloną transformację gospodarki, innowacyjność i rozwój polskich przedsiębiorstw. Udzielił 2,7 mld zł zrównoważonego finansowania w 2022 roku

  • Lendtech
  • 20.03.2023

Rok 2022 potwierdził, że Bank BNP Paribas odgrywa ważną rolę w finansowaniu gospodarki, w tym również jej zrównoważonego rozwoju. Kwota zrównoważonego finansowania, którego udzielił w minionym roku wyniosła 2,7 mld zł. Kolejnym Klientom bank przyznał kredyty powiązane ze zrównoważonym rozwojem (SLL), a na przełomie roku wziął udział w największej emisji zrównoważonych obligacji korporacyjnych (SLB) w Polsce. Kredytował też projekty wspierające rozwój innowacyjnych produktów i usług.

forest-g0b202cad2_1280

– Obserwujemy rosnące zainteresowanie produktami, których warunki finansowe są powiązane z postępami w zakresie ESG. Ubiegły rok przyniósł kolejne finansowania w formule SLL, a także transakcję zrównoważonego finansowania na rynku obligacji sfinalizowaną już w styczniu. Wychodząc naprzeciw tym trendom wzbogaciliśmy naszą ofertę o kredyt powiązany z ratingiem ESG. Cieszy nas, że nie tylko mamy okazję wspierać naszych Klientów w rozwoju ich działalności, ale także robić to w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – uważnością na kwestie środowiskowe, społeczne oraz jakość zarządzania.. Wpisuje się to również w naszą strategię GObeyond na lata 2022-2025, w której – jako lider zrównoważonych finansów – postawiliśmy sobie za cel w coraz większym zakresie pomagać Klientom w zrównoważonej transformacji – mówi André Boulanger, Wiceprezes Zarządu Banku BNP Paribas odpowiedzialny za Obszar Bankowości CIB.

Finansowanie powiązane ze zrównoważonym rozwojem

Warto przypomnieć trzy istotne kredyty SLL udzielone w minionym roku przez Bank BNP Paribas. Przyznał on finansowanie w kwocie 21,5 mln euro Velvet CARE sp. z o.o., liderowi rynku wyrobów higienicznych. W ramach powiązania kredytu ze zrównoważonym rozwojem, bank wspólnie ze spółką opracował cztery cele, dotyczące redukcji zużycia wody i wagi opakowań, lepszej certyfikacji surowców oraz poprawy bezpieczeństwa pracy. Strony ustaliły też kolejny pakiet finansowania dalszych inwestycji w nowe linie produkcyjne w Polsce i Czechach (więcej o transakcji tutaj).

Bank BNP Paribas był także uczestnikiem kredytu konsorcjalnego, powiązanego ze zrównoważonym rozwojem (SLL) dla spółki Wirtualna Polska Holding – unikalnej transakcji tego typu na polskim rynku medialnym. Bank odegrał zasadniczą rolę w skorelowaniu finansowania ze wskaźnikami ESG (dodatkowe informacje tutaj).

W grudniu 2022 r. bank pełnił również rolę koordynatora zrównoważonego rozwoju (sustainability coordinator) w finansowaniu SLL dla FFiL Śnieżka SA i Śnieżka TOC Sp. z o. o. na łączną kwotę 120 mln zł. Śnieżka to lider produkcji farb i lakierów w Polsce i regionie. Cele ESG dotyczą pomiaru i redukcji emisji gazów cieplarnianych, wzrostu udziału energii z własnych źródeł OZE oraz wzrostu sprzedaży produktów z certyfikacją ekologiczną i alergologiczną. Planowane jest również pozyskanie przez spółkę ratingu ESG oraz jego systematyczna poprawa.

Pod koniec 2022 roku została przeprowadzona oferta największej złotówkowej emisji obligacji korporacyjnych w historii polskiego rynku, której kwota osiągnęła 2,67 mld zł (samo rozliczenie emisji nastąpiło w styczniu 2023 roku). Obligacje Cyfrowego Polsatu o zapadalności 7-lat zostały powiązane ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability-Linked Bonds) – jest to pierwsza emisja SLB w Polsce w pełni zgodna ze standardami Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych ICMA (więcej o transakcji tutaj). Bank BNP Paribas pełnił funkcję współorganizatora emisji obligacji i współprowadzącego księgę popytu.

Wsparcie „zielonych” inwestycji

Bank BNP Paribas konsekwentnie wspiera projekty, które służą transformacji energetycznej i środowisku naturalnemu.

W 2022 roku Bank BNP Paribas był współorganizatorem, kredytodawcą i zapewniającym hedging w finansowaniu budowy portfela 140 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 134MWp w ramach FAMUR GROUP. Łączna kwota kredytu wyniosła 428 mln zł z czego 85,4 mln zł zapewnił Bank BNP Paribas.

Bank wsparł także projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 35 MW, realizowany przez Kajima Europe i Griffin Capital Partners w ramach platformy inwestycyjnej PAD RES. Projekt wygrał aukcję OZE w 2021 r., ponadto strategia komercjalizacyjna zakłada sprzedaż energii w oparciu o 6-letnią umowę PPA ze Statkraft. Bank zapewnił wszechstronną pomoc jako główny organizator kredytu, pierwotny kredytodawca i strona transakcji hedgingowej oraz pełnił funkcje agenta kredytu, agenta zabezpieczenia, banku prowadzącego rachunek oraz banku wystawcy.

Bank finansuje również nowoczesne inwestycje w branży nieruchomości komercyjnych. Na przestrzeni ostatnich 2 lat sfinansował kolejne 3 inwestycje wiodącego na tym rynku dewelopera, Hillwood Polska: w Siechnicach, Rawie Mazowieckiej oraz Sycowie na łączna kwotę ponad 38 mln EUR. Finansowane dla Hillwood projekty dostarczają najwyższej jakości przestrzeni logistycznych w najlepszych lokalizacjach na terenie całego kraju. Obiekty są realizowane z najlepszą dbałością o ochronę środowiska oraz wpływają na rozwój regionów, na terenie których powstają.

W ubiegłym roku bank rozpoczął współpracę z DOT2DOT SA, czołowym producentem opakowań klasy premium w Europie Środkowej, przyznając spółce finansowanie przekraczające 42 mln zł m.in. na bieżącą działalność. Spółka wdraża obecnie technologie, dzięki którym opakowania będą wysoko biodegradowalne. W ramach współpracy Bank BNP Paribas zapewnił szeroki wachlarz instrumentów finansowych, dopasowując strukturę finansowania do potrzeb spółki.

BNP Paribas Bank Polska i KUKE zapewniły polskiemu liderowi w globalnym sektorze motoryzacyjnym oraz metalowym – Grupie Boryszew finansowanie w wysokości prawie 200 mln zł na zakup linii technologicznych służących do produkcji komponentów w branży automotive. Części wyprodukowane przez Klienta będą wykorzystywane do produkcji nowoczesnych samochodów elektrycznych. Kredyt finansujący inwestycję zagraniczną w Meksyku był pierwszą tego typu transakcją na rynku udzieloną w ramach systemu wsparcia eksportu wprowadzonego przez KUKE.

Finansowanie rozwoju

Bank BNP Paribas wspierał rozwój spółek z różnych sektorów, w tym, tradycyjnie, z sektora spożywczego oraz spółki technologiczne.

Odpowiadał m.in. za refinansowanie 90% kosztów nabycia marokańskich spółek Safilait oraz Tarmast przez Grupę Polmlek. Inwestycja wpisuje się w strategię ekspansji terytorialnej Polmleku, największej prywatnej firmy mleczarskiej z wyłącznie polskim kapitałem. Spółka Safilait wytwarzająca produkty świeże, mleko świeże i UHT, kieruje sprzedaż na rynek afrykański pod marką Jibal. Tarmast to farma mleczna. Grupa Polmlek nabyła udziały w obu podmiotach od francuskiej Grupy BEL.

Bank uczestniczył także w konsorcjum banków, które udzieliło finansowania Grupie Pracuj, wiodącej platformie technologicznej w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Pełnił rolę jednego z banków finansujących oraz agenta kredytu i zabezpieczeń, zapewniając prawie 134 mln zł, czyli 1/3 całkowitej kwoty finansowania równej 400 mln zł. Środki przeznaczone zostały na dalszy rozwój Grupy, w tym na wzrost przez akwizycję.

W finansowaniu bilateralnym BNP Paribas Bank Polska udzielił finansowania na kwotę 70 mln zł grupie Software Mind, należącej do funduszu Enterprise Investors i Grupy Ailleron. Finansowane przyczyniło się do dalszej ekspansji Grupy, która stawia sobie za cel budowanie wiodącej na polskim rynku grupy software house’ów o globalnym zasięgu.

Pod koniec roku bank podpisał konsorcjalną umowę kredytową na finansowanie rozwoju Grupy Prime Label, której udziałowcem większościowym jest fundusz Innova Capital. Prime Label jest  środkowoeuropejskim liderem w produkcji etykiet, obsługującym m.in. renomowanych producentów z branży napojów, kosmetycznej i spożywczej. Finansowanie w kwocie około 223 mln zł (w tym część w euro) umożliwi refinansowanie obecnego zadłużenia oraz finansowanie planów rozwojowych Grupy.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 20.03.2023

Najnowsze artykuły z kategorii