Bank BNP Paribas z najlepszym ratingiem ESG wśród polskich banków

  • Lendtech
  • 13.10.2022

Bank BNP Paribas otrzymał ESG Risk Rating na poziomie 10,9, co oznacza niskie ryzyko istotnego negatywnego wpływu czynników związanych z zarządzaniem wpływem na środowisko i kwestie społeczne na działalność („Low Risk”). Ocena przyznana przez agencję Sustainalytics we wrześniu 2022 roku jest najlepszym wynikiem wśród polskich banków dotychczas poddanym badaniu.

 1 z 9 712 Bank BNP Paribas z najlepszym ratingiem ESG wśród polskich banków

 

Rating ocenia poziom ryzyka ESG, a więc skutecznego zarządzania przez organizację potencjalnym ryzykiem związanym z aspektami środowiskowymi, społecznymi i ładem korporacyjnym (ang. ESG – environmental, social, governance). Agencja ratingowa doceniła wysoki poziom zarządzania tymi aspektami przez Bank BNP Paribas, szczególnie w obszarach najbardziej istotnych dla działalności banku: ładu korporacyjnego, zarządzania produktami, bezpieczeństwa i poufności danych oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Przyznany rating plasuje także Bank BNP Paribas w grupie 4% najwyżej ocenianych banków z całego świata spośród prawie 1 tysiąca poddanych ocenie oraz w 2,4% najlepszych firm spośród blisko 15 tys. objętych ratingiem.

ESG to strategia biznesowa

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego i społeczeństwa, dbałość o procesy zarządcze i wspólne wartości organizacji oraz wspieranie Klientów w drodze do zrównoważonego rozwoju jest integralną częścią strategii biznesowej GObeyond Banku BNP Paribas na lata 2022-2025. Bank konsekwentnie zwiększa swoje zaangażowanie w zrównoważone finansowanie, którego łączna wartość na koniec czerwca br. osiągnęła 5,1 mld zł. Dążymy do tego, aby utrzymać pozycję lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju i cieszy nas fakt, że nasze wysiłki potwierdzone są przez niezależną agencję ratingową. To ważny sygnał dla naszych Klientów i partnerów – mówi Jarek Rot, Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Chief Sustainability Officer w Banku BNP Paribas.

Sustainalytics to należąca do firmy Morningstar wiodąca agencja ratingowa zajmująca się badaniami i ocenami z obszaru ESG, a także dostarczaniem danych wspierających inwestorów na całym świecie w rozwijaniu i wdrażaniu odpowiedzialnych strategii inwestycyjnych. Sustainalytics współpracuje z kilkuset czołowymi podmiotami z globalnej branży zarządzania aktywami i funduszy emerytalnych, które uwzględniają informacje i oceny dotyczące kwestii ESG i ładu korporacyjnego w swoich procesach inwestycyjnych. Agencja współpracuje również z setkami firm i ich pośrednikami finansowymi, pomagając im uwzględniać aspekty zrównoważonego rozwoju w ramach stosowanych polityk, praktyk i inwestycji kapitałowych.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 13.10.2022

Najnowsze artykuły z kategorii