CRIF podpisał umowę zakupu ERIF & EBS i konsoliduje działalność biur kredytowych w Polsce

  • Lendtech
  • 03.01.2023

CRIF – globalna firma specjalizująca się w systemach informacji kredytowej i biznesowej, usługach analitycznych, outsourcingowych i procesowych, a także zaawansowanych rozwiązaniach cyfrowych dla rozwoju biznesu i otwartej bankowości – informuje, że podpisał umowę zakupu 100% akcji EFIR Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i EBS sp. z o.o., której właścicielem jest Grupa KRUK, jeden z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej.

CRIF podpisał umowę zakupu ERIF & EBS i konsoliduje działalność biur kredytowych w Polsce

Przeniesienie własności spółek nastąpi po dopełnieniu obowiązków formalnych, nie później niż w lutym 2023 roku.

Przejęcie ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A i EBS sp. z o.o. wzmocni pozycję CRIF Polska na lokalnym rynku usług finansowych w zakresie rozwoju portfela klientów, budowy baz danych oraz rozwoju kapitału ludzkiego. ERIF i EBS dostarczają na polskim rynku niezbędnych informacji biznesowych, wspomagających podejmowanie decyzji, procesy windykacyjne i wykrywanie nadużyć.

W szczególności, przyszłe przejęcie ERIF i EBS to kolejny krok na wieloletniej ścieżce znacznych inwestycji mających na celu rozbudowę ekosystemu usług CRIF.

– Przejęcie ERIF i EBS wpisuje się w strategię rozwoju, którą realizujemy od kilku lat poprzez akwizycje. To dla CRIF ważna szansa na dalsze umocnienie pozycji lidera w Polsce. Pozwoli to na rozszerzenie bazy danych w naszym sprzedaży oraz doskonalenie i zwiększanie liczby usług oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych i finansowych dostępnych na lokalnym rynku”– komentuje Carlo Gherardi, prezes i dyrektor generalny CRIF.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. jest w dużej mierze zaopatrywane przez inne niż Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., które od 2016 roku jest częścią Grupy CRIF, a także obsługuje podmioty z branż dotychczas nieobsługiwanych przez CRIF Polska. Klienci CRIF Group w Polsce będą zatem mieć dostęp do najbardziej kompleksowej oferty na polskim rynku w obszarze informacji konsumenckiej i biznesowej, która w największym stopniu wspiera procesy kredytowe i przeciwdziałania nadużyciom. 

– Biuro Informacji Gospodarczej ERIF zawsze było nam bliskie ze względu na podobne postrzeganie wyzwań w obszarze informacji biznesowej, silną kulturę organizacyjną oraz wysoko wykwalifikowane zespoły. W efekcie akwizycja ta wzmacnia Grupę CRIF w Polsce w trzech kluczowych obszarach: danych, klientach i zespole. Naszym zadaniem na najbliższe miesiące będzie szybka integracja oferty produktowej CRIF, KBIG, ERIF, EBS oraz osiągnięcie synergii wynikających ze wspólnych działań, tak aby lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów w Polsce – powiedział Piotr Badura, Country Manager CRIF Polska. 

– Dzisiejsza transakcja jest pochodną transformacji, jaką przeszliśmy w Grupie KRUK w ostatnich latach. W jej wyniku zarząd KRUKa skupił się jeszcze mocniej na głównej linii biznesowej jaką jest zarządzanie wierzytelnościami, szczególnie w ujęciu międzynarodowym. Naszym celem jest kontynuowanie międzynarodowego rozwoju i technologicznej zmiany jaką przechodzimy”- komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A. „Biznes informacji gospodarczej był w naszej Grupie od 2007 roku i stanowi dla nas wsparcie w procesie odzyskiwania wierzytelności. Zamierzamy dalej kontynuować współpracę w tym obszarze, ale już na zasadach oddzielnych struktur właścicielskich.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 03.01.2023

Najnowsze artykuły z kategorii