Dlaczego warto odzyskiwać wierzytelności przez internet?

  • Lendtech
  • 26.04.2022

W dobie technologizacji życia można wiele załatwić wyłącznie za pomocą komputera czy telefonu – wystarczy tylko dostęp do internetu. Możliwości, jakie oferuje wirtualny świat są nieograniczone i można, np. odzyskać dług, którego dotąd nie dało się w żaden sposób wyegzekwować od dłużnika lub odebrać zadłużenie, które zostało przeterminowane. Każdy niespłacony dług bowiem jest takim samym towarem, jak wszystkie inne dobra czy usługi wystawiane na sprzedaż. 

Dlaczego warto odzyskiwać wierzytelności przez internet?

Warto zacząć odzyskiwać wierzytelności przez internet lub korzystać z okazji i kupować zaległości, na intratności których się zarobi, chociażby poprzez kompensatę zakupionego długu z aktualnym.

Odzyskiwanie należności w sieci – od czego zacząć?

Zacząć należy od tego, że pod pojęciem wierzytelności kryje się prawo wierzyciela do świadczenia, jakie zobowiązany jest mu zapłacić dłużnik (art.509 k.c.). Z kolei dług to powinność do spełnienia świadczenia o charakterze obowiązkowym (art.352§1k.c.), który można sprzedać bez zgody dłużnika (art.6ust.1lit.f RODO). Można zatem uznać, że zarówno wierzytelność, jak i dług określają ten sam stan – brak zapłaty. Nierzadko zdarza się, że wierzyciel, choć docieka swoich praw, to jednak nie może odzyskać należnych mu pieniędzy. Istnieje jednak rozwiązanie, które może być korzystne dla obu stron.

Dlaczego warto kupować wierzytelności przez internet?

Przede wszystkim, to doskonała sposobność, by odzyskać dawno utracone pieniądze i to bez wychodzenia z domu – wszystko odbywa się online bez konieczności indywidualnych spotkań. Korzyści płynące ze sprzedaży i kupna wierzytelności są współmierne, zarówno dla konsumentów, dłużników, jak i dla przedsiębiorców. Dane zadłużenie kupuje się taniej o różnicę, pomiędzy zakupem długu a jego wartością, co jest gwarantem zarobku dla kupującego. Z kolei dłużnik może z łatwością porozumieć się ze swoim wierzycielem bez zbędnych pośredników i negocjować z nim w swojej sprawie. Natomiast przedsiębiorcy (w przypadku znalezienia wierzytelności kontrahentów np. na www.dlugi.info), mogą dokonać kompensaty i zapłacić za daną usługę wykupionym długiem, co oznacza oszczędności w postaci potrącenia wartości długu od ceny sprzedaży. 

Jak rozpocząć wystawianie wierzytelności?

Wystarczy skorzystać z możliwości, jakie daje serwis do samodzielnego odzyskiwania wierzytelności www.dlugi.info. W pierwszym kroku należy się zalogować na platformę i potwierdzić swoją tożsamość (np. poprzez bankowość elektroniczną). Następnie doładować konto według podanego cennika i wystawić ofertę wierzytelności na sprzedaż, korzystając przy tym z automatycznego powiadomienia dłużnika o wystawieniu jego długu jako oferty sprzedażowej. Mikropłatność za korzystanie z tego typu serwisu jest niewielka, zwłaszcza jeśli porówna się konkurencyjność narzędzia z kosztami i z czasochłonnością dochodzenia należności przez kancelarie prawne i inne firmy windykacyjne, które notabene również współpracują z wyżej wymienionym serwisem. Ponadto, trzeba dodać, że wysokie pozycjonowanie Kart Długu (oferty sprzedaży) ma szeroki wydźwięk oraz oddźwięk, zwłaszcza w przypadku wygenerowania linku z rzeczoną ofertą sprzedażową i udostępnienia jej, chociażby w mediach społecznościowych, gdzie ogłoszenie widnieje 24/7.

Karta Długu (oferta sprzedaży)

Wystawiona na sprzedaż wierzytelność będzie miała formę Karty Długu, która zawierać będzie niezbędne dla Kupującego informacje: indywidualny nr ID, dane adresowe dłużnika (tylko dozwolone przez RODO), NIP (w przypadku firmy), wartość długu, oraz wartość całkowitą. Oferta może być skierowana wyłącznie do dłużnika (który może sam wykupić swój dług) lub do nieograniczonego kręgu odbiorców.      

Oferta może być wystawiona jako „Ogłoszenie” lub jako „Kup teraz”.  Wystawiając ogłoszenie jest możliwość wpisania swojego numeru konta bankowego, na który mają wpłacać kupujący (wraz z tytułem przelewu). Przy formie wystawienia jako Kup teraz kupujący może od razu nabyć daną wierzytelność online. Pieniądze trafiają na konto Sprzedającego (Przelewy24), a obie strony transakcji otrzymają na adres e-mail umowę sprzedaży długu. Po wykupieniu zadłużenia – Karta Długu jest automatycznie usuwana z serwisu. Żadna ze stron już jej nie zobaczy w internecie.

Zaznaczyć przy tym należy, że przy każdej ofercie istnieje możliwość negocjacji, a nawet możliwe jest podanie kwoty wierzytelności wymagalnej i niewymagalnej. Może to znacznie usprawnić całościowy proces sprzedaży.

Z kolei dłużnik, którego dotyczy dług może skontaktować się z wierzycielem i wnieść jednorazowy sprzeciw, który spowoduje automatyczne ukrycie Karty długu z internetu do czasu decyzji wierzyciela. Wierzyciel po zweryfikowaniu sprzeciwu może ofertę ponownie włączyć lub usunąć.     

Dodać przy tym należy, że za dane, znajdujące się na Karcie Długu odpowiada wierzyciel, w związku z czym ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelność podanych informacji. 

Dbanie o dłużników i wierzycieli

Można zauważyć, że serwis bardzo dba o relacje wierzyciel-dłużnik, umożliwiając stronom porozumienie się bez zbędnego kontaktu face-to-face. Stąd też możliwość skontaktowania się online z wierzycielem czy też uzasadnione zanegowanie oferty. Natomiast sama sposobność sprzedaży i zakupu wierzytelności przez internet to doskonałe narzędzie, które w obecnych czasach może być jedynym wyjściem z patowych sytuacji bez konieczności korzystania z udziału innych podmiotów, np. z usług firm windykacyjnych.

 

Autorką publikacji jest Marta Żebrowska z dlugi.info

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 26.04.2022

Najnowsze artykuły z kategorii