1. Lendtech.pl
  2. >
  3. Wiadomości
  4. >
  5. Dwucyfrowe...

Dwucyfrowe wzrosty w Asseco

  • Lendtech
  • 25.08.2021

W I półroczu 2021 r. Asseco osiągnęło 6,8 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 18% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych wyniosła 5,3 mld zł, co stanowiło 78% wszystkich przychodów.

Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 21% i ukształtował się na poziomie 672 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 242 mln zł, co oznacza wzrost o 37%. Grupa umocniła się we wszystkich segmentach i sektorach działalności, notując dwucyfrowe wzrosty wyników.

Po I półroczu 2021 r. zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 826 mln zł i był wyższy o 22%, a zysk netto non-IFRS, po wzroście o 24%, ukształtował się na poziomie 249 mln zł.

Grupa Asseco konsekwentnie realizowała swoją strategię rozwoju, jednocześnie odpowiadając na rosnące potrzeby rynku związane z cyfryzacją procesów biznesowych firm i instytucji. Pozwoliło jej to wypracować dwucyfrowe wzrosty przychodów i zysków we wszystkich segmentach i sektorach działalności.

W segmencie Formula Systems w trakcie pierwszych 6 miesięcy 2021 r. sprzedaż wzrosła o 20% do 4,4 mld zł, a zysk operacyjny o 18% do 339 mln zł. Przychody segmentu Asseco International osiągnęły poziom 1,7 mld zł, co oznacza wzrost o 12%, a zysk operacyjny zwiększył się o 15% do 199 mln zł. W segmencie Asseco Poland sprzedaż wyniosła 751 mln zł, czyli o 17% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 45% wyższy i ukształtował się na poziomie 137 mln zł. Rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały łącznie za 89% przychodów Grupy.

Wzrosły przychody z sektora bankowości i finansów

Grupa zwiększyła w I półroczu 2021 r. sprzedaż w sektorach: przedsiębiorstw i instytucji publicznych o 22%, a przychody sektora bankowości i finansów zwiększyły się o 10%. Przychody Asseco są bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo. W raportowanym okresie przedsiębiorstwa odpowiadały za 41% sprzedaży, bankowość i finanse za 34% a instytucje publiczne za 25%.

W samym II kwartale 2021 r. Grupa odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 3,5 mld zł, co stanowi wzrost o 21%. Zysk operacyjny wzrósł o 15% i wyniósł 349 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 139 mln zł.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2021 r. w obszarze oprogramowania i usług własnych ma obecnie wartość ponad 10,1 mld zł i jest o 16% wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Karolina Rzońca-Bajorek, Asseco

Mamy za sobą bardzo dobre półrocze. Dwucyfrowe wzrosty wyników we wszystkich segmentach i sektorach działalności, przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności, to powód do dużej satysfakcji. Geograficzna, sektorowa i produktowa dywersyfikacja biznesu przynosi wymierne efekty. Rozwijamy się organicznie, jak również poprzez przejęcia. W trakcie 6 pierwszych miesięcy 2021 r. do Grupy dołączyło 11 nowych spółek, umacniając naszą pozycję na rynkach zagranicznych. Dzięki temu, że cyfryzacja procesów biznesowych stała się odpowiedzią na wiele wyzwań, przed którymi stoją obecnie firmy i instytucje, obserwujemy zwiększony popyt na nasze rozwiązania i usługi, co potwierdza dwucyfrowy wzrost portfela zamówień Asseco na 2021 r. w każdym z segmentów operacyjnych. Pozwala nam to z optymizmem patrzeć na drugą połowę roku – powiedziała Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

* Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane z transakcjami nabycia (M&A) i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe).

/Informacja prasowa/LP

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 25.08.2021

Najnowsze artykuły z kategorii