GK PKO Banku Polskiego: Mocny wynik biznesowy na tle rosnących kosztów regulacyjnych

  • Lendtech
  • 18.08.2022

Zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w I połowie 2022 r. wyniósł 1 838 mln złotych. Bank o ponad 1/3 zwiększył dochody z działalności podstawowej i systematycznie zwiększał skalę działania. W efekcie aktywa grupy wzrosły na koniec pierwszego półrocza do 429 mld zł, a liczba klientów sięgnęła 11,5 miliona. Na wynik banku w II kwartale znaczący wpływ miały koszty regulacyjne, w tym przede wszystkim przekraczająca 870 mln złotych opłata początkowa na fundusz pomocowy Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. W II kwartale PKO Bank Polski kontynuował transformację cyfrową, wprowadzając nowe funkcje w aplikacji mobilnej IKO i dynamicznie zwiększał udział kanałów zdalnych oraz botów w obsłudze klienta.

Mocny wynik biznesowy na tle rosnących kosztów regulacyjnych

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w pierwszym półroczu 2022 r., działała w wymagającym otoczeniu oraz w środowisku rosnących kosztów regulacyjnych. W takich warunkach udało się nam wypracować wynik netto na poziomie 1,8 mld zł. Drugi kwartał był okresem dalszego wzrostu skali biznesu oraz poprawy wyniku na działalności bankowej. Digitalizacja usług, a co za tym idzie wysoki poziom zaawansowania cyfrowego przełożył się na wzrost udziału kanałów zdalnych w sprzedaży – podkreśla Paweł Gruza, wiceprezes PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu. – Zwiększenie zaangażowania naszych klientów w kanałach zdalnych, a co za tym idzie oferowanie im coraz to atrakcyjniejszych i przyjaznych w codziennym użytkowaniu rozwiązań jest dla nas priorytetem. Stawiając na pierwszym miejscu klienta, będziemy uważnie obserwować otoczenie gospodarcze i na bieżąco reagować na wszelkie wyzwania – dodaje Paweł Gruza.

Mocny wynik biznesowy i rosnące koszty regulacyjne

Wynik netto GK PKO Banku Polskiego w I półroczu 2022 r. przekroczył 1,8 mld zł. Bank zwiększył dochody z działalności podstawowej o ponad 36 proc., a wynik odsetkowy o 45 proc. Łączny wynik odsetkowy i prowizyjny osiągnął w pierwszym półroczu 2022 r. wartość 9 mld 267 mln zł. Bank odnotował natomiast wzrost kosztów działania o 1,13 mld zł. Złożył się na to wzrost kosztów regulacyjnych i ujęcie w nim opłaty na systemu ochrony banków komercyjnych w wysokości 872 mln zł.

Solidny wzrost liczby rachunków i wolumenu kredytów korporacyjnych

Wyniki banku wspiera silna dyscyplina kosztowa oraz wzrost skali biznesu. Kwartalny, raportowany wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) w II kwartale 2022 r. wyniósł 42,1 proc. po uwzględnieniu opłaty na system ochrony banków komercyjnych. C/I bez tego kosztu wyniosłoby 36,4 proc. Aktywa Grupy w I półroczu 2022 r. osiągnęły wartość 429 mld zł, oszczędności klientów wzrosły w dwucyfrowym tempie do 326 mld zł, a finansowanie udzielone klientom zbliżyło się do 250 mld zł. W drugim kwartale wyraźnemu przyspieszeniu uległ także wzrost wartości finansowania udzielonego klientów korporacyjnych do poziomu 16,8 proc. r/r, oraz liczba rachunków dla klientów indywidualnych, która przeoczyła poziom 8 mln 860 tys.

Koszty ryzyka pod kontrolą i silna pozycja kapitałowa

Jakość portfela kredytowego kontynuowała stopniową poprawę ze wskaźnikiem NPL na poziomie 3,86 proc. Kwartalny koszt ryzyka w I półroczu 2022 r. wyniósł 0,58 proc. Bank utrzymał także silną pozycję kapitałową i płynnościową. Łączny współczynnik kapitałowy grupy banku po drugim kwartale 2022 r. wyniósł 17,31 proc. i znajdował się znacznie powyżej minimów regulacyjnych.

Atrakcyjna oferta depozytowa – sukcesywny wzrost oprocentowania na lokatach

PKO Bank Polski, działając w środowisku wysokiej inflacji oraz wysokich stóp procentowych, wyszedł naprzeciw oczekiwaniom klientów. Przygotował i sukcesywnie aktualizował ofertę depozytową, wprowadzając nowe produkty oraz zwiększając oprocentowanie już istniejących. W ramach oferty dla klientów indywidualnych w I półroczu 2022 r. wprowadził m.in. 3 – miesięczną lokatę mobilną dostępną w aplikacji IKO z oprocentowaniem 5,75 proc. i limitem kwoty 50 tys. zł, a w lipcu lokatę progresywną na okres 18 miesięcy, której oprocentowanie zmienia się co 6 miesięcy i wynosi w kolejnych okresach oszczędzania 3, 6 i 9 proc. Zmiany w ofercie depozytowej dotyczyły także produktów przeznaczonych dla klientów z segmentu firm i przedsiębiorstw.

Rosnący udział klientów cyfrowych – rekordowa liczba transakcji

W I półroczu 2022 r. Grupa PKO Banku Polskiego konsekwentnie rozwijała także nowoczesne usługi i produkty, w tym te, oferowane w kanałach zdalnych. Liczba aktywnych aplikacji mobilnych IKO systematycznie rośnie i na koniec czerwca 2022 r. wyniosła ponad 6,8 mln, co oznacza prawie 20 proc. wzrost r/r. W II kwartale 2022 r. odnotowano również rekordową liczbę transakcji przeprowadzonych w aplikacji IKO. Wyniosła ona 163 mln, co oznacza wzrost o 47 proc. r/r.

Rozwój technologiczny – nowe funkcje aplikacji i poprawa wskaźników ESG

PKO Bank Polski w I półroczu 2022 r. udostępnił klientom możliwość weryfikacji tożsamości pracownika banku dzwoniącego do klienta poprzez aplikację mobilną. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu znacznie zwiększa się bezpieczeństwo klientów, którzy mogą upewnić się, że rzeczywiście rozmawiają z pracownikiem banku i nie są ofiarami oszustwa. Ponad 40 tys. klientów skorzystało także z udostępnionej przez bank możliwości podsumowania i analizy wydatków dokonanych kartą u konkretnego sprzedawcy, w konkretnym czasie, za pomocą asystenta głosowego IKO. Bank wraz ze spółkami zależnymi wspierał również transformację energetyczną Polski uzupełniając zieloną ofertę produktową oraz współfinansując projekty zrównoważone. Działania banku znalazły odzwierciedlenie w poprawie ratingów ESG.

Znaczący wzrost digitalizacji usług – zwiększenie udziału kanałów zdalnych i botów w obsłudze klienta

Bank zwiększa udział kanałów zdalnych oraz botów w obsłudze klienta i sprzedaży. W I półroczu 2022 r. udział sprzedaży cyfrowej dla kredytów konsumpcyjnych wyniósł 80 proc. Klienci dokonali także ponad 9,3 mln transakcji za pomocą BLIKa zbliżeniowego w aplikacji IKO. Rośnie też znaczenie digitalizacji procesu rozmów z klientami. Liczba rozmów realizowanych przez roboty przekroczyła 12 mln. Roboty obsługują infolinię przychodzącą, wychodzącą oraz asystenta głosowego w IKO, a 100 proc. ruchu przychodzącego na infolinii banku w pierwszej kolejności obsługuje bot, który precyzyjnie kieruje klienta do odpowiedniego konsultanta. Postępująca robotyzacja jest jednym z filarów transformacji cyfrowej PKO Banku Polskiego. Bank zrobotyzował już 198 procesów biznesowych, których łączna liczba zrealizowanych operacji przekroczyła 137 mln.

Kredobank – utrzymanie stabilnej sytuacji płynnościowej

Sytuacja płynnościowa Kredobanku, pomimo trwającego konfliktu w Ukrainie, utrzymuje się na stabilnym i bezpiecznym poziomie. Spółka nie odnotowała spadku miar płynności i istotnego odpływu depozytów. Z sieci 73 placówek w rejonach najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi zlokalizowanych było 17 oddziałów. W czerwcu 2022 r. Kredobank zajął 1. miejsce w rankingu niezawodności depozytów bankowych agencji ukraińskiej Standard-Ranking. Ponadto, Kredobank został zaklasyfikowany przez Narodowy Bank Ukrainy do grupy ważnych systemowo banków Ukrainy.

Portfel kredytów CHF – rośnie liczba pozytywnie zakończonych mediacji

W II kwartale 2022 r. PKO Bank Polski kontynuował oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających aktywne kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Łączna liczba ugód zawartych do 30 czerwca 2022 r. wyniosła 15 461, z czego 15 151 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 310 w toku postępowań sądowych. Dodatkowo, aby ograniczyć ryzyko stopy procentowej od początku uruchomienia programu ugód bank oferuje kredytobiorcom możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. Ta propozycja cieszy się coraz większą popularnością, a w procesie ugodowym już wybrało ją pond 75 proc. klientów, którzy po podpisaniu ugody kontynuują spłacanie kredytu.

Konsekwentne działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego od pierwszych chwil agresji Rosji na Ukrainę włączyła się w działania pomocowe, udzielając wielowymiarowego wsparcia uchodźcom. Bank zaoferował obywatelom Ukrainy pakiet udogodnień biznesowych: uprościł proces zakładania konta bankowego, do 30 czerwca 2022 r. zostało dla nich otwartych prawie 266 tys. rachunków w specjalnej ofercie. Obywatele Ukrainy mogli liczyć również na szybkie i bezpłatne wydanie tymczasowej karty do konta, a także brak opłaty m.in. za prowadzenie rachunku i zlecenia przelewów zagranicznych do banków w Ukrainie. PKO Bank Polski, jako jedyny w Polsce umożliwił również wymianę hrywny na złote po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy. Do 30 czerwca br. zrealizowano ponad 86 tys. transakcji wymiany hrywny, bez opłat i spreadu. Usługa dostępna jest w 100 oddziałach banku.

Dodatkowo, PKO Bank Polski wraz ze swoją Fundacją, jako pierwszy w Polsce, uruchomił powszechną zbiórkę pieniędzy na rzecz uchodźców wojennych. Do 30 czerwca na konto Fundacji Banku trafiło ponad 11,9 mln zł, z czego ponad 7,4 mln zł przekazano już do organizacji pomagającym uchodźcom oraz potrzebującym bezpośrednio w Ukrainie.

Prezentacja wyników PKO Banku Polskiego, plik PDF – żeby pobrać kliknij tutaj

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 18.08.2022

Najnowsze artykuły z kategorii