High Tech i współpraca międzynarodowa – wnioski oraz postulaty po Europejskim Forum Przyszłości

  • Lendtech
  • 19.10.2021

Nowe technologie jako odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne, społeczne i gospodarcze współczesnego świata – tak w skrócie można opisać tematykę I edycji Europejskiego Forum Przyszłości, zorganizowanego przez Śląski Fundusz Rozwoju.

Wydarzenie było także okazją do zacieśnienia międzynarodowych relacji – podczas trwania Forum, SoDA, jako organizacja zrzeszająca i reprezentująca polskie software house’y, zawarła współpracę z niemieckim klastrem IT Silicon Saxony e. V.

Transformacja energetyczna, która pociągnie za sobą ogromne zmiany w sektorze produkcyjnym i transportowym, technologie cyfrowe które przekształcą rynek pracy i edukacji czy inteligentne maszyny i systemy informatyczne stosowane w budownictwie oraz rolnictwie – to tylko część zagadnień, które znalazły się w programie wydarzenia.

Przed nami dekada niezwykle dynamicznych przemian, które będą miały wpływ na niemal każdą sferę życia. Wykorzystanie nowych technologii to często jedyne rozwiązanie, pozwalające zaspokoić współczesne potrzeby konsumpcyjne, a zarazem zadbać o przyszłość planety mówi Bartosz Majewski, CEO Codibly, prezes SoDA.

Okrągły stół dla Śląska

Strategia województwa śląskiego zakłada zmianę charakteru gospodarczego – odejście od przemysłu ciężkiego na rzecz innowacyjnych gałęzi gospodarki oraz przede wszystkim ochrony środowiska i rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii. Region chce stać się również przyjazną przestrzenią dla firm z branży IT, oferując sektorowe programy pomocy dla przedsiębiorców i środowisk naukowych.

Podczas debaty na temat rozwoju branży software house’ów w województwie śląskim SoDA wraz z przedstawicielami władz lokalnych, Śląskiego Funduszu Rozwoju, Funduszu Górnośląskiego oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozmawiali o możliwościach wsparcia konkurencyjności polskiej branży IT na arenie globalnej poprzez zachęty podatkowe oraz o współpracy biznesu z administracją w zakresie znaczącego niedoboru programistów.

Podczas debaty na temat rozwoju branży software house’ów w województwie śląskim SoDA wraz z przedstawicielami władz lokalnych, Śląskiego Funduszu Rozwoju, Funduszu Górnośląskiego oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozmawiała o możliwościach wsparcia konkurencyjności polskiej branży IT na arenie globalnej. Wśród pomysłów znalazły się zachęty podatkowe współpraca biznesu z administracją w zakresie znaczącego niedoboru programistów.

Aby regionalne czy krajowe plany i hasła o budowie gospodarki cyfrowej przyniosły zamierzony efekt, niezbędne jest stworzenie mechanizmów umożliwiających przyspieszenie rozwoju sektora usług IT, w tym polskich software house’ów, w perspektywie średnio i długo terminowej – tłumaczy Jan Zborowski, Co-founder SoftwareMill, wiceprezes SoDA.

Podczas debaty, SoDA jako przedstawiciel polskich pracodawców sektora usług IT postulowała m.in. o wypełnienie luki kadrowej w branży IT poprzez ułatwienie zatrudniania cudzoziemców czy refundację szkoleń zawodowych w celu przekwalifikowania pracowników.

Zarekomendowała także zwiększenie ulg podatkowych dla firm inwestujących w B&R, aby zwiększyć konkurencyjność krajowego rynku.

Obecnie polskie software house’y mogą skorzystać na przykład z ulg IP BOX czy B+R, jednak te planowane do wprowadzenia jak np. ulga na prototyp i ulga na robotyzację sektor IT pomijają. Takie decyzje legislacyjne nie są spójne ze zwiększającą się potrzebą udziału naszego sektora w dynamicznie rozwijającej się gospodarce oraz szeroko rozumianej cyfryzacji – powiedziała podczas rozmowy Marcelina Chojnacka, koordynator Public Advocacy w SoDA.

Biorąc pod uwagę rosnące koszty w IT, niezbędne jest również zapewnienie finansowania dla przedsiębiorców, aby umożliwić im digitalizację ich wewnętrznych procesów – dodała.

Synergia współpracy

Wyzwania demograficzne, zagospodarowanie migracji, inwestycje w innowacje, edukację, infrastrukturę i energooszczędne technologie – to główne zadania stojące przed współczesną Europą, a ich rozwiązaniem wydaje się wzajemne wsparcie oraz kooperacja międzynarodowa.

Jednym z punktów Forum, podkreślających wagę takiej współpracy, był Saksońsko-Śląski warsztat simul+ pod tytułem „Regionalne łańcuchy wartości w dobie cyfryzacji”. Celem saksońskiej inicjatywy jest właśnie osiągnięcie wartości dodanej przez kooperację z podmiotami regionalnymi i wspieranie innowacyjnych projektów.

Podczas warsztatów dyskutowano o współpracy polsko-niemieckiej w obszarze rozwiązań Smart IoT, wdrażania Przemysłu 4.0 oraz inteligentnych rozwiązań w branży motoryzacyjnej i telekomunikacyjnej. W przestrzeni networkingowej polskie firmy specjalizujące się w nowych technologiach miały zaś okazję poznać potencjalnych niemieckich partnerów biznesowych i badawczych.

Kamieniem milowym w rozwoju współpracy polskiego i niemieckiego rynku IT było nawiązanie współpracy pomiędzy organizacją SoDA, a niemieckim klastrem IT Silicon Saxony e. V. Bliźniacze instytucje, podczas Europejskiego Forum Przyszłości podpisały list intencyjny, w którym zobowiązały się między innymi do wymiany wiedzy i doświadczeń, organizowania wspólnych inicjatyw, a przede wszystkim do wzajemnego wsparcia przy nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów biznesowych.

Saksonia to stolica przemysłu motoryzacyjnego. To tam swoje fabryki mają takie marki jak Porsche, BMW, Volkswagen, Audi czy Daimler. Doskonale prosperuje tam również największy producent mikrochipów Globalfoundries. Także BOSCH niedawno wybrał ten region na miejsce seryjnej produkcji swoich mikrochipów do procesów cyfryzacji w Europie. Nic więc dziwnego, że Silicon Saxony e. V. jest jednym z największych w Niemczech oraz Europie klastrów mikroelektroniki i IT. Współpraca z tak wpływową instytucją, to dla SoDA oraz wszystkich należących do niej firm, ogromna szansa na rozwój, jak również ekspansję. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze wspólne inicjatywy – mówi Marta Kępa, Executive Director SoDA.

/Informacja prasowa

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 19.10.2021

Najnowsze artykuły z kategorii