Jak przenieść spółkę do Polski drogą elektroniczną?

  • Lendtech
  • 06.06.2022

Zagraniczni przedsiębiorcy, rejestrujący w Polsce spółkę, mogą sprawnie załatwić niezbędne formalności drogą elektroniczną. Biznesowa codzienność staje się prostsza m.in. dzięki takim rozwiązaniom jak kwalifikowany podpis elektroniczny czy kwalifikowana pieczęć. Jak właściciele firm zagranicznych mogą szybko przenieść spółkę do Polski?

Jak przenieść spółkę do Polski drogą elektroniczną

Polityczne represje na Białorusi i w Rosji oraz wojna w Ukrainie zmusiły część przedsiębiorstw zza wschodniej granicy do otwierania spółek poza swoim krajem, aby zachować ciągłość działania. Polska jest atrakcyjnym miejscem z powodu bliskości geograficznej i kulturowej, niskiego bezrobocia i wciąż dobrej koniunktury gospodarczej.

W Polsce swojego miejsca szukają różnej wielkości firmy, zwłaszcza z branży IT pracujące dla klientów na całym świecie. W ramach programu Poland.Business Harbour, Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspiera firmy planujące przenieść działalność i pracowników nie tylko z Ukrainy, ale także Armenii, Białorusi, Gruzji czy Rosji.

Specjalna ustawa z marca 2022 r. ułatwia obywatelom Ukrainy prowadzenie działalności w Polsce po uzyskaniu numeru PESEL. Firmy z Ukrainy mogą działać w takim zakresie, jak dotąd u siebie w kraju. W praktyce oznacza to rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) lub spółki kapitałowej, której najpopularniejszą formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy całą procedurę rejestracyjną najwygodniej jest od razu przeprowadzić elektronicznie, począwszy od wyrobienia kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej – mówi Łukasz Konikiewicz, CEO EuroCert, jednej z pięciu firm w Polsce, posiadających status kwalifikowanego dostawcy usług zaufania. – Podpis kwalifikowany jest dziś narzędziem, z którego przedsiębiorcy korzystają na każdym kroku, ponieważ daje im swobodę działania w całej Unii Europejskiej. A jego ciągła ewolucja, jaką jest np. wersja w chmurze, zwiększa zakres i wygodę zastosowań.

Kwalifikowany podpis teraz w smartfonie

W przypadku rejestracji JDG konieczny jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Złożenie wniosku wymaga podpisania go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Do zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczny jest wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Można go złożyć przez Portal Rejestru Sądowego lub portal S24. Do rejestracji i założenia konta również przyda się podpis kwalifikowany.

Moc prawna elektronicznego podpisu kwalifikowanego jest równoważna podpisowi własnoręcznemu i formie pisemnej. Certyfikat kwalifikowany, na podstawie którego wydawany jest podpis, umożliwia identyfikację i weryfikację właściciela podpisu.

Dobrym rozwiązaniem dla firm, które chcą sprawnie sfinalizować procesy biznesowe i formalne, jest chmurowy podpis kwalifikowany ECSigner od firmy Eurocert. Umożliwia on podpisywanie dokumentów bez użycia karty kryptograficznej i bez czytnika. Przedsiębiorca potrzebuje tylko komputera z programem podpisującym i dostępem do internetu oraz smartfona z aplikacją mobilną.

Idziemy z duchem czasu i nadajemy naszym rozwiązaniom mobilny i chmurowy charakter. Dlatego sercem rozwiązania jest smartfon z aplikacją ECSigner. Uwierzytelnienie za pomocą jednorazowego hasła (OTP) umożliwia podpisanie wielu dokumentów jednocześnie. A w jednej aplikacji przedsiębiorca można przechowywać zarówno podpis prywatny, jak i biznesowy – mówi Łukasz Konikiewicz.

Decyzja o wyborze podpisu kwalifikowanego usuwa także formalno-prawne bariery w sektorze zarówno prywatnym, jak i administracyjnym. Podpis umożliwia zawieranie umów, składanie ofert, podpisywanie dokumentacji firmowej, księgowej czy kadrowej. Jest także przydatny przy składaniu e-deklaracji podatkowych, w kontakcie z ZUSem, podpisywaniu jednolitego pliku kontrolnego (JPK) czy składaniu sprawozdań do e-KRS.

Pieczęć elektroniczna z chmury – wyższy poziom podpisu

O ile funkcjonalność kwalifikowanego podpisu elektronicznego doskonale sprawdza się w przypadku JDG, o tyle w przypadku spółek kapitałowych większą elastyczność oferuje kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Rozwiązanie jest polecane organizacjom korzystającym z własnych systemów do zarządzania dokumentacją elektroniczną. Pieczęć identyfikuje cyfrową tożsamość i gwarantuje identyfikację podmiotu, który jest autorem dokumentu. Zawiera jedynie dane podmiotu, a nie dane osobowe przypisane do konkretnej osoby, jak to działa w przypadku podpisu.

Usługa ECQSS (EuroCert Qualified Seal Server) pieczęci kwalifikowanej dostępna jest zdalnie (usługa chmurowa). Usługa przeznaczona jest do masowego „pieczętowania” dokumentów elektronicznych. Jej zaletą jest pełna automatyzacja procesów podpisywania dokumentów w organizacji – wyjaśnia Łukasz Konikiewicz. – Dla użytkownika nasza pieczęć kwalifikowana posiada wszystkie zalety rozwiązania typu SaaS. Utrzymanie, rozwój i aktualizacja odbywają się zawsze po naszej stronie.

Raz wdrożone cyfrowe usługi zaufania są przydatne w prowadzeniu biznesu nie tylko w momencie uruchomienia działalności w Polsce, ale przez cały czas funkcjonowania firmy – niezależnie, gdzie znajduje się przedsiębiorca czy osoby upoważnione do używania podpisu. Zarówno chmurowy podpis kwalifikowany ECSigner, jak i usługa kwalifikowanej pieczęci ECQSS jest zgodna z rozporządzeniem eIDAS. Oznacza to, że elektronicznie podpisane i przypieczętowane dokumenty mają moc prawną własnoręcznego podpisu na terenie całej Unii Europejskiej.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 06.06.2022

Najnowsze artykuły z kategorii