Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej 2022 z Patronatem Fundacji Lendtech

 • Lendtech
 • 03.11.2022

Zbliża się Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, będący platformą debaty oraz wymiany ocen, oczekiwań i doświadczeń między przedstawicielami instytucji finansowych i publicznych a przedsiębiorcami. Ósma edycja spotkania obędzie się w dniach 8-9 listopada 2022 w Centrum Giełdowym w Warszawie. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Fundacji Lendtech.

Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej 2022

Współorganizatorami Kongresu są Centrum Myśli Strategicznych, Bank Pekao S.A. oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podczas Kongresu wystąpienia wygłoszą dwaj Goście Specjalni:

Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju wygłosi wystąpienie otwierające Kongres zaś Vladyslav Rashkovan, Alternate Executive Director, International Monetary Fund, rozpocznie debatę nt. roli firm i banków w odbudowie Ukrainy wystąpieniem pt. “Next big thing…”

Poniżej przedstawiamy program ramowy Kongresu oraz opiekunów merytorycznych poszczególnych sesji.

I DZIEŃ – 8 LISTOPADA 2022

 • Kryzys globalizacji, napięcia między mocarstwami i wojna w Ukrainie – jaka będzie rola banków w nowej rzeczywistości?
  Współgospodarze debaty: Bank Pekao S.A. oraz Polski Fundusz Rozwoju
 • ESG a bankowość korporacyjna
  Współgospodarze: Bank Pekao S.A., Boston Consulting Group oraz Grupa Famur
 • Czy brak finansowania europejskiego przemysłu wydobywczego pozwoli na transformacje klimatyczną Europy?
  Gospodarz: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 • Inwestycje, rynek kapitałowy i bankowość korporacyjna w środowisku inflacji i wysokich stóp procentowych
  Współgospodarze: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Izba Domów Maklerskich oraz Bank Pekao S.A.
 • Digitalizacja procesów sprzedaży i obsługi klienta korporacyjnego – nowe możliwości związane z AML w obszarze bankowości korporacyjnej
  Współgospodarze: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Microsoft oraz PwC

II DZIEŃ – 9 LISTOPADA 2022:

 • Rola firm i banków w odbudowie Ukrainy
  Współgospodarze: Bank Pekao S.A. oraz Boston Consulting Group
 • Spojrzenie przedsiębiorców – nowe realia i zmieniające się warunki rynkowe a potrzeby finansowe i inwestycyjne firm
  Gospodarz: Polski Fundusz Rozwoju
 • Cyberbezpieczeństwo, ciągłość działania oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w bankowości.
  Sesja pod opieką merytoryczną konferencji „IT w Instytucjach Finansowych”

Program: https://www.efcongress.com/kbk/program-kbk/?PageSpeed=off

Rejestracja: https://www.efcongress.com.pl/wydarzenie/kongres-bankowosci-korporacyjnej-i-inwestycyjnej-2022/

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 03.11.2022

Najnowsze artykuły z kategorii