Korzyści i wyzwania wdrożenia AI w działaniach windykacyjnych

  • Lendtech
  • 28.05.2024

Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja (ML&AI) nie są już jedynie interesującą nowinką, a zaczynają odgrywać coraz bardziej istotną rolę w wielu sektorach gospodarki, w tym w branży finansowej. W tym artykule przyjrzymy się, jak technologie te wspierają działania i procesy windykacyjne oraz jak skutecznie rozwiązać najważniejsze wyzwania związane z ich wdrożeniem.

Korzyści i wyzwania wdrożenia AI w działaniach windykacyjnych

Korzyści z wykorzystania ML&AI w windykacji

Głównym celem wykorzystania uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w windykacji jest wzrost poziomu ściągalności wierzytelności oraz ograniczenie kosztów procesów ponagleniowych poprzez poprawę jakości analiz i prognoz zachowań klientów oraz dobór najbardziej skutecznych rozwiązań w ściąganiu długów lub zapobieganiu ich powstawania.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zastosowań uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w obszarze optymalizacji działań windykacyjnych.

Identyfikacja klientów z ryzykiem niewypłacalności

Rozwiązania oparte o ML&AI umożliwiają ciągłą analizę szerokiego zakresu informacji o cechach i zachowaniach klientów, a następnie estymowanie ryzyka niewypłacalności każdego z nich. Pozwala to na wczesną identyfikację kontrahentów z podwyższonym ryzykiem i wprowadzenie odpowiednich działań wyprzedzających.Systemy tego typu są zwykle tym skuteczniejsze, im szerszy zakres danych podlega ich analizie. Dlatego warto zasilić je nie tylko podstawowymi informacjami, takimi jak np. dane z biur informacji kredytowej i gospodarczej czy historii dotychczasowych transakcji.

Pomocne w tym zakresie może być sięgnięcie po dane alternatywne, np. dane behawioralne, dane pochodzące z urządzenia (device fingerprinting) czy informacje z rejestrów publicznych oraz opinii w Internecie. Są one szczególnie wartościowe w przypadkach klientów bez rozbudowanej historii kredytowej czy kontaktów z firmą (np. młodzi ludzie, nowopowstałe firmy, imigranci). Więcej na temat danych alternatywnych i możliwości ich wykorzystania znajdziesz tutaj.

Segmentacja klientów i zwiększenie szansy na odzyskanie długu

Dzięki modelom scoringowym, firmy mogą skutecznie segmentować swoją bazę dłużników, a następnie prowadzić na tej podstawie zautomatyzowaną i spersonalizowaną komunikację o najwyższym potencjale sukcesu w ściągnięciu wierzytelności.

Posłużmy się konkretnym przykładem. Wyobraź sobie, że Twój system zidentyfikował dwie grupy klientów z opóźnieniami w płatnościach. Pierwsza z nich obejmuje osoby, którzy zwykle regulują zobowiązania w terminie i mają niską ocenę ryzyka niewypłacalności. Natomiast druga grupa to klienci, które mają szeroką historię opóźnień, a ich scoring wskazuje na podwyższone ryzyko finansowe. W tej sytuacji system mógłby uruchomić dla pierwszej grupy klientów typową ścieżkę prostych przypomnień zachęcających do szybkiego uregulowania zaległych płatności. W przypadku drugiej grupy system może natomiast zaproponować bardziej aktywną strategię ponagleniową czy inne działania realizowane przez zespół windykacji.

Zapobieganie nadużyciom

Rozwiązania wykorzystujące uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję pozwalają też wykrywać podejrzane wzorce w danych i na tej podstawie identyfikować potencjalne próby oszustw. Umożliwia to firmom szybką interwencję i zapobieganie stratom finansowym. Przykładem tego typu podejrzanych działań mogą być np.:

  1. Nagłe zmiany w zachowaniu klienta – np. klient, który wcześniej regularnie spłacał swoje zobowiązania, nagle przestaje komunikować się z firmą lub zmienia wzór płatności (np. terminy, kwoty) bez wyraźnego powodu.
  2. Nietypowe wzorce transakcji takie jak np. niespodziewane duże wpłaty lub wypłaty.
  3. Podawanie błędnych lub niejasnych danych
  4. Wprowadzanie istotnych zmian w danych kontaktowych lub osobowych
  5. Nietypowe wzory geolokalizacji – logowanie czy dokonywanie transakcji z zupełnie innych lokalizacji niż zwykle.

Wyzwania wdrożenia rozwiązań ML&AI w działaniach windykacyjnych

Aby osiągnąć omówione powyżej korzyści z wprowadzenia uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do działań windykacyjnych, firmy muszą sprostać kilku wyzwaniom.

Dynamiczne zmiany w otoczeniu biznesowym

Najważniejszym z nich jest wysoka dynamika biznesu – zarówno w wewnętrznych operacjach, jak i otoczeniu firmy. Wykorzystywane algorytmy predykcyjne muszą odpowiadać na zmieniającą się ofertę czy strategię firmy, a także szybko reagować na działania konkurentów, nowe regulacje czy informacje o sytuacji ekonomicznej na rynku.

Kluczową zdolnością w takich warunkach staje się wysoka elastyczność posiadanych procesów. Tworzenie rozwiązań ML&AI jest jednak zwykle rozproszone na wiele narzędzi i zespołów (Data Science, IT, Produkt itp.).

Potrzebę zwinności działania rozwiązują platformy MLOps, które integrują w jednym miejscu zarządzanie całym procesem windykacyjnym – od pozyskiwania, przetwarzania i poprawy jakości danych z wielu źródeł, przez budowę zaawansowanych modeli predykcyjnych i ich wdrażanie na produkcję, po monitoring rezultatów i ciągłe doskonalenie.

Dzięki wykorzystaniu platformy MLOps zespoły Data Science mogą szybko i skutecznie rozwijać dopasowane rozwiązania windykacyjne bez potrzeby angażowania dodatkowych narzędzi czy zespołów.

Niska jakość danych

Drugim wyzwaniem, z którym boryka się wiele firm jest niska jakość posiadanych danych. Każdy proces windykacyjny wiąże się z przetwarzaniem czy analizą dużej ilości informacji takich jak np. historia transakcji czy kontaktów z firmą. Niestety nieprecyzyjne, błędne, nieaktualne bądź wybrakowane dane wpływają negatywnie na jakość wniosków i prognoz oraz podejmowanych na ich podstawie decyzji. I tego wyzwania nie rozwiążą nawet najlepsze algorytmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, jako że jakość ich rezultatów ściśle zależy od jakości danych jakimi są karmione.

Rozwiązaniem w tym przypadku jest wdrożenie zaawansowanych narzędzi Data Quality, które wykrywają błędy w danych, standaryzują ich zapis do jednej formy oraz wzbogacają je o dodatkowe informacje z zewnętrznych źródeł (np. dane przestrzenne).

Aby uzyskać dodatkową wiedzę o klientach, warto też korzystać z biometrii behawioralnej, czyli analizy zachowania użytkowników na Twoich stronach internetowych czy aplikacjach. Sposób korzystania z witryny, wykorzystywane urządzenie czy też rodzaj połączenia internetowego potrafią dostarczyć unikalnych informacji o danej osobie, które z powodzeniem można wykorzystać do zwiększenia jakości wykorzystywanych rozwiązań windykacyjnych.

Podsumowanie

Rozwiązania ML&AI mogą znacznie usprawnić procesy windykacyjne i zwiększyć szansę na odzyskanie długu. Podczas wdrożenia ważne jest jednak zapewnienie elastyczności ich rozwoju oraz wysokiej jakości używanych danych. Dopiero wtedy rozwiązania te osiągną swój maksymalny potencjał.

W Algolytics możemy pomóc Ci zadbać o obie te kwestie. Nasza platforma MLOps pozwala na szybkie produkcyjne wdrażanie modeli oraz proste i intuicyjne wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian.

Dodatkowo dostarczamy rozwiązania poprawy jakość danych (standaryzacja, weryfikacja, deduplikacja danych) i umożliwiamy ich wzbogacenie o alternatywne informacje (np. dane przestrzenne dla każdego adresu w Polsce, dane o zachowaniach użytkowników), aby zwiększyć skuteczność używanych modeli.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zwiększyć skuteczność swoich procesów windykacyjnych i wykorzystać pełen potencjał rozwiązań oparty o uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 28.05.2024

Najnowsze artykuły z kategorii