Lokaty bankowe będą bardziej atrakcyjne

  • Lendtech
  • 15.04.2022

Kwietniowa, niespodziewanie mocna podwyżka podstawowej stopy procentowej, spowoduje w najbliższym czasie wzrost atrakcyjności lokat, bowiem banki zaoferują wyższe odsetki. Z pewnością jednak skala tego zjawiska będzie zróżnicowana.

Lokaty bankowe będą bardziej atrakcyjne

-W odpowiedzi na silnie rosnącą inflację, która według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 10,9 proc., Rada Polityki Pieniężnej podniosła w kwietniu podstawową referencyjną stopę procentową z 3,5 do 4,5 proc. i był to najmocniejszy ruch od wielu lat. Co więcej, nawet do niedawna znany z łagodnego nastawienia prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiada, że inflacja będzie jeszcze wyższa, a władze monetarne będą na ten wzrost reagować dalszymi podwyżkami stóp procentowych. W sytuacji umiarkowanej dynamiki wzrostu cen, posiadacze oszczędności mogą bronić się przed tym zjawiskiem wybierając bardziej ryzykowne, ale dające szanse na osiągnięcie wyższych zysków instrumenty finansowe. Jednak gdy inflacja przekracza 10 proc., stoją oni na przegranej pozycji, a podejmowanie nadmiernego ryzyka może skończyć się utratą sporej części kapitału. W takich warunkach racjonalną taktyką jest ograniczenie się do najprostszych i najbardziej bezpiecznych rozwiązań, jakimi są lokaty bankowe. Ich oprocentowanie szybko rośnie, dzięki czemu bez ryzyka możliwe jest skompensowanie nawet w jednej trzeciej skutków inflacji. Oczywiście pod warunkiem wyboru odpowiednio atrakcyjnej oferty.

Jeszcze przed ostatnią, kwietniową podwyżką stóp procentowych na rynku można było znaleźć lokaty, których oprocentowanie sięgało 3-3,5 proc. w skali roku. Analiza różnego rodzaju rankingów oraz przegląd informacji zawartych w porównywarkach ofert instytucji finansowych, prowadzą do kilku jasnych i jednoznacznych wniosków. Po pierwsze, wysokość odsetek rośnie wraz z wydłużaniem czasu trwania lokaty. Po drugie, lepsze warunki oferują banki mniejsze oraz dysponujące przewagą kosztową, głownie wynikającą z niższych kosztów działalności i ze stosowania nowoczesnych technologii. Po trzecie, najwyższe oprocentowanie oferowane jest w ramach najczęściej krótkotrwałych promocji, obejmujących niewielkie kwoty oszczędności lub związane jest z korzystaniem dodatkowych usług lub instrumentów.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 15.04.2022

Najnowsze artykuły z kategorii