Nowości w ofercie lokat PKO Banku Polskiego

  • Lendtech
  • 08.07.2022

Od 8 lipca w PKO Banku Polskim można założyć Lokatę progresywną na okres 18 miesięcy, której oprocentowanie zmienia się co 6 miesięcy od 3 proc, przez 6 proc., do 9 proc.. Bank podwyższa też oprocentowanie lokat z aktualnej oferty. To kolejne, atrakcyjne dla klientów zmiany w ofercie depozytowej PKO Banku Polskiego w ostatnich tygodniach.

Nowości w ofercie lokat PKO Banku Polskiego

Dbamy o atrakcyjność naszej oferty depozytowej, szczególnie w zmieniających się warunkach rynkowych. Odpowiednio, na bieżąco do tych zmian modyfikujemy parametry lokat i poszerzamy ich ofertę. Z pewnością najnowsze zmiany zostaną docenione przez klientów i spotkają się z ich zainteresowaniem. Już teraz obserwujemy duże zainteresowanie nowymi lokatami wprowadzonymi do oferty. Bank na bieżąco analizuje sytuację na rynku oszczędności i będzie systematycznie dostosowywał ofertę do zachodzących zmian – mówi Rafał Madej, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w PKO Banku Polskim.

Od 8 lipca PKO Bank Polski wprowadza nowości i zmiany w ofercie lokat:

  • nowość: Lokata progresywna na 18 miesięcy, nieodnawialna, oprocentowanie jest stałe w okresie umownym i zależy od miesiąca jej trwania: w pierwszym 6-miesięcznym okresie: 3 proc, drugim: 6 proc, trzecim : 9 proc. w skali roku. Kapitalizacja odsetek co 6 miesięcy;
  • nowość: lokata na nowe środki dla klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej, na 6 miesięcy, nieodnawialna, oprocentowana 6 proc. w skali roku. Zastąpi dotychczasowe lokaty na 3 i 12 miesięcy;
  • nowość: lokata na nowe środki, na 6 miesięcy, nieodnawialna, oprocentowana 5 proc. w skali roku. Lokata ta zastąpi dotychczasowe lokaty na 3 i 12 miesięcy;
  • zmiana: zmiana okresu umownego lokaty mobilnej z 1 na 3-miesięczną, nieodnawialna, oprocentowana 5,75% w skali roku, limit wpłaty to 50 tys. zł (klient może posiadać w jednym czasie tylko jedną taką lokatę);
  • zmiana: lokata 3-miesięczna dla klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej, zwiększenie oprocentowania do 3 proc. w skali roku.
  • zmiana: zwiększenie oprocentowania lokat 3; 6 i 12-miesięcznej dostępnych w kanałach cyfrowych odpowiednio do 1,5; 2 i 2,5 proc. w skali roku. Podniesione do 1 proc. będzie też oprocentowanie lokaty 3-miesięcznej oferowanej w placówkach banku.

W ofercie PKO dostępne są też: Lokata 60+ oprocentowana w wysokości 5,75 proc w skali roku oraz produkt oszczędnościowo-inwestycyjny Autolokacja III. Opiera się on na 6 miesięcznej lokacie oprocentowanej 6,5 proc. w skali roku, z której środki są w cyklach miesięcznych stopniowo przenoszone do wybranego przez klienta funduszu inwestycyjnego. Fakt że Autolokacja spotkała się z dużym zainteresowaniem klientów (od uruchomienia sprzedaży, w końcu czerwca, suma ulokowanych w ramach Autolokacji III środków wyniosła już kilkadziesiąt milionów złotych) pokazuje, że stajemy się dojrzalsi jako konsumenci usług finansowych i sięgamy po bardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie lokowania oszczędności.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 08.07.2022

Najnowsze artykuły z kategorii