O tym będziemy mówić podczas IV Kongresu Lendtech. Za nami I Spotkanie Rady Programowej Fundacji Lendtech

 • Lendtech
 • 15.05.2023

Ustawa antylichwiarska, makroekonomia i wpływ sytuacji budżetowej na portfele, wykorzystanie sztucznej inteligencji i metaverse w rozwoju lendtechów, zmiany przepisów mające wpływa na działalność branży pożyczkowej – to tylko niektóre z tematów, jakie zostały określone podczas I Spotkania Rady Programowej Fundacji Lendtech w sprawie agendy Kongresu Lendtech.
Kongres odbędzie się 20 września, a spotkanie ekspertów zaowocowało wskazaniem najważniejszych kierunków, jakie powinny być poruszone w czasie kluczowego dla branży pożyczkowej wydarzenia.

Przed nami I Spotkanie Rady Programowej Fundacji Lendtech – tematem przewodnim Kongres Lendtech 2023

Rada Programowa Fundacji Lendtech liczy 40 osób – ekspertów, praktyków, twórców branży. Tradycja spotkań Rady, które poprzedzają Kongres Lendtech, pozwala tworzyć najwyższej jakości wydarzenie, jakiego kierunki programowe odpowiadają potrzebom rynku, tworzą tematy dyskusji oczekiwanych przez branżę. 

IV Kongres Lendtech już 20 września

Kongres Lendtech odbędzie się w formie stacjonarnej, w nowoczesnej przestrzeni CIC w Warszawie. Program wydarzenia obejmie dwie sale plenarne, w których przez cały dzień będą się odbywać dyskusje i debaty. Nieodłączną cechą Kongresu Lendtech jest dynamika – prezentacje przygotowane przez specjalistów w danym temacie wypełnią każdą minutę na scenie. Debaty to spotkania liderów, którzy przez blisko godzinę poruszają na scenie wątki stanowiące elementy kluczowych tematów dla branży. 

Główne tematy IV Kongresu Pożyczkowego

Podczas spotkania Rady Programowej Fundacji Lendtech, które odbyło się 9 maja w formie online, jej członkowie podzielili się opiniami na temat tegorocznej agendy wydarzenia. Dzięki otwartej rozmowie w efekcie powstał projekt kluczowych obszarów, do których należą: 

 • Ustawa antylichwiarska – włączenie KNF do nadzoru nad rynkiem pożyczkowym, możliwa perspektywa nowych rekomendacji. Wpływ ustawy na portfel kredytowy.
 • ESG – jak branża pożyczkowa zmienia zapisy w zakresie działalności pożyczkowej i pożyczkodawców. Jak będzie wyglądała współpraca branży finansowej z podmiotami niefinansowymi. Regulacje transformacyjno-technologiczne – technologie chmurowe.
 • AI – wykorzystanie sieci neuronowych w badaniu zdolności kredytowej; trend związany z ChatGPT. Wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w obszarze marketingu, SEO oraz innych działań wspierających rozwój lendtechów.
 • Metaverse – fintechowe rozwiązania, które mogą być zaimplementowane do działalności branży lendtech.
 • AML – wytyczne, regulacje rynku lendtech i fintech, aktywność KNF w tym obszarze. AML jako ocena ryzyka klienta z perspektywy przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
 • Bazy informacji – rozmowa na temat potrzeby powstania zintegrowanej bazy wiedzy na temat kredytobiorców – cyfrowej, zautomatyzowanej – która pozwoli m.in. kontrolować temat obciążeń klientów i przeciwdziałać wynaturzeniom na rynku pożyczek.
 • Lendtech – nowe kierunki rozwoju branży w obszarze kredytu konsumenckiego i e-commerce.
 • Karty kredytowe – oferta firm pożyczkowych. Regulacje, limity, przyszłość produktu, podejście KNF.
 • Zmiany 2023 roku – analiza wpływu na rynek pożyczkowy wszystkich regulacji, zmian; realne porównanie tego, jak zmiany wpłynęły na różne rodzaje lendtechów.
 • Makroekonomia – niepewność rozwoju biznesów, recesja, zwolnienia grupowe w dużych korporacjach, złe perspektywy rynku pracy w Polsce. Oczekiwania inflacyjne trwale się przesunęły, a uwarunkowania makroekonomiczne odbiją się na kondycji polskiego rynku pracy. Na kondycję rynku zatrudnienia będą wpływały: polityka rządu, polityka pieniężna, akceptacja podatku inflacyjnego. Minorowe nastroje w sektorze bankowym.
 • Zwrócenie uwagi na klienta – empatyczne podejście do kredytobiorców. Edukowanie i profesjonalne doradztwo jest niezbędne – obecnie stanowi ogromny problem z uwagi na podmioty działające nieuczciwie.
 • Ustawa windykacyjna – projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora.
 • Lombardy – ich status, odniesienie do bieżącej sytuacji związanej z ustawą antylichwiarską.

Branża potrzebuje rozmów i poważnego, jasnego traktowania 

Rynek pożyczek z Polskim Związkiem Instytucji Pożyczkowych na czele, od lat zabiega o klarowność przepisów, ujednolicenie zasad funkcjonowania, edukowanie i odpowiednie podejście do przepisów, które w sposób uczciwy implementują zasady funkcjonowania, obostrzenia i reguły w taki sposób, aby firmy pożyczkowe stanowiły bezpieczny kierunek dla osób chcących skorzystać z pożyczek pozabankowych. 

 

Organizatorem Kongresu Lendtech jest Fundacja Lendtech i Polski Związek Instytucji Pożyczkowym. Rejestracja na wydarzenie rozpocznie się w najbliższych dniach.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 15.05.2023

Najnowsze artykuły z kategorii