Paweł Gruza powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego

  • Lendtech
  • 10.08.2022

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Pawła Gruzę na stanowisko Prezesa Zarządu banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu uzyskania odpowiedniej zgody, będzie on pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego kierującego pracami zarządu. Stanowisko obejmie 10 sierpnia 2022 roku. Paweł Gruza dotychczas pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu KGHM ds. Aktywów Zagranicznych.

Paweł Gruza powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego

Paweł Gruza od września 2018 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu KGHM ds. Aktywów Zagranicznych gdzie nadzorował m.in. przynoszącą obecnie zyski chilijską kopalnię Sierra Gorda. Wcześniej od listopada 2016 roku był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów i współtwórcą reformy podatkowej, której efektem było uszczelnienie luki VATowskiej. W okresie kwiecień – listopad 2016 roku był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie zarządzał portfelem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych podmiotów osób prawnych. Pracował nad reformą nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych był również członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.

Paweł Gruza był wspólnikiem oraz członkiem zarządu MMR Consulting sp. z o.o., a także partnerem kancelarii doradztwa podatkowego GWW Tax w latach 2007- 2016. Pracował w firmach doradczych Arthur Andersen i Ernst & Young w latach 2000 – 2006. Zarządzał interdyscyplinarnymi projektami doradczymi dla firm krajowych oraz zagranicznych, w sektorze przemysłowym oraz finansowym.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji w obszarze podatków oraz ubezpieczeń społecznych, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 10.08.2022

Najnowsze artykuły z kategorii