PKO Bank Polski wspiera Grupę Enea

  • Lendtech
  • 22.02.2023

PKO Bank Polski jest w grupie instytucji, które udzieliły finansowania konsorcjalnego Grupie Enea, jednemu z największych producentów energii elektrycznej w Polsce. Łączna kwota kredytów to 2,5 mld zł, w tym udział PKO Banku Polskiego jest największy i wynosi 750 mln zł. Zaangażowanie PKO Banku Polskiego w to finansowanie wpisuje się w realizację strategii banku na lata 2023-2025 w zakresie bycia liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym.

PKO Bank Polski wspiera Grupę Enea

Cieszymy się, że możemy wspierać naszego wieloletniego klienta w jego ambitnych planach, które przyczynią się do zielonej transformacji polskiej gospodarki. Zgodnie ze strategią PKO Banku Polskiego na lata 2023-25 stawiamy na dalszy rozwój tego obszaru działalności i oferowanie firmom rozwiązań, które pomogą im utrzymać konkurencyjność w obliczu wyzwań biznesowych i regulacyjnych – mówi Ilona Wołyniec, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim.

Finansowanie obejmuje kredyt terminowy oraz kredyt obrotowy odnawialny. Kredyt terminowy będzie przeznaczony na finansowanie oraz refinansowanie wydatków kapitałowych poniesionych na budowę, rozbudowę, modernizację i utrzymanie sieci przesyłowej oraz odnawialnych źródeł energii. Finansowanie zawiera komponent ESG – tj. zobowiązanie do utrzymywania w całym okresie kredytowania określonych poziomów dwóch wskaźników ESG: wskaźnika redukcji emisji CO2 oraz wskaźnika wzrostu mocy OZE. Z kolei kredyt obrotowy zostanie przeznaczony na finansowanie bieżących celów korporacyjnych i kapitału obrotowego Grupy Enea z wyłączeniem jakiejkolwiek działalności związanej z węglem kamiennym.

Grupa Enea jest wiceliderem polskiego rynku energetycznego w zakresie wytwarzania energii. Zgodnie ze strategią rozwoju Enea przeznaczy na OZE 14 mld zł do 2043 r. Do 2030 r. moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii (OZE) wzrośnie w Grupie Enea o ok. 1,5 GW, a w perspektywie 2040 r. o kolejne 2 GW. Udzielone jej finansowanie przyczyni się do rozwoju sieci dystrybucyjnej oraz wytwórczych źródeł zeroemisyjnych Grupy Enea.

Działanie jest ściśle połączone z procesem transformacji sektora energetycznego w Polsce, który zakłada wydzielenie aktywów węglowych związanych z wytwarzaniem energii w jednostkach zasilanych węglem kamiennym i brunatnym, a także kopalni węgla brunatnego ze struktur grup energetycznych. Ważnym elementem transformacji są również intensywne działania inwestycyjne koncernów energetycznych w obszarze OZE oraz rozwój sektora dystrybucji zapewniający bezpieczeństwo dostaw energii i zwiększenie potencjału przyłączeń odnawialnych źródeł energii.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wspiera swoich klientów w realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych poprzez doradztwo zarówno w doborze formy finansowania, jak i elastycznych warunków finansowania dopasowanych do prowadzonej działalności. W ramach oferty produktowej Grupy klienci korporacyjni mogą korzystać również z produktów i usług leasingowych oraz faktoringowych.

Oprócz PKO Banku Polskiego w finasowaniu biorą udział: Alior Bank, Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Pekao.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 22.02.2023

Najnowsze artykuły z kategorii