PKO Bank Polski wspiera Q-Energy w inwestycjach w OZE

  • Lendtech
  • 06.10.2022

PKO Bank Polski podpisał umowę kredytu z hiszpańską grupą Q-Energy. Finansowanie o łącznej kwocie 92,245 mln EUR przeznaczone będzie na budowę farmy fotowoltaicznej w gminie Miłkowice (woj. dolnośląskie). To kolejne duże finansowanie OZE z udziałem PKO Banku Polskiego oraz realny sukces banku, który jest chętnie wybierany przez kontrahentów jako partner w kredytowaniu zielonych inwestycji. Oprócz udzielonego finansowania, PKO Bank Polski będzie również zabezpieczać ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko walutowe, występujące przy tej inwestycji.

PKO Bank Polski wspiera Q-Energy w inwestycjach w OZE

Farma PV w Miłkowicach to ogromne i ważne przedsięwzięcie w skali kraju, to także pierwszy projekt grupy Q-Energy w Polsce, dlatego cieszymy się, że PKO Bank Polski jest jedynym kredytodawcą tej inwestycji i dziękujemy za okazane zaufanie. Jako bank wiemy, że przyszłość w energetyce należy do odnawialnych źródeł, dlatego staramy się wspierać rozwój inwestycji w OZE, a tym samym wspólnie przeciwdziałać zmianom klimatycznym – mówi Adam Kosmala, dyrektor Biura Kredytów Strukturyzowanych w PKO Banku Polskim.

Łączna moc instalacji powstającej farmy fotowoltaicznej ma osiągać 113 MWp (87 Mwac), co sprawia, że będzie jedną z największych w Polsce. Wyprodukowana przez nią energia będzie sprzedawana grupie Amazon w oparciu o długoletnią umowę cPPA (ang. corporate power purchase agreement), czyli umowę zakupu energii elektrycznej od wytwórcy z OZE. Amazon jest największym na świecie korporacyjnym nabywcą energii z odnawialnych źródeł. Zawarta umowa cPPA pomoże grupie Amazon na drodze do osiągnięcia celu, by do 2025 r. zasilać swoją działalność w 100% energią odnawialną – 5 lat wcześniej niż zakładał pierwotny plan.

To otwiera zupełnie nowe możliwości na polskim rynku OZE, co przyczyni się do jeszcze sprawniejszej transformacji energetycznej Polski. PKO Bank Polski dostarczając samodzielnie taki pakiet finansowania udowadnia, że rozumie oczekiwania rynku, a dodatkowo, że jest gotów nie tylko wspierać transformację energetyczną, ale też realnie wpływać na jej dodatkowy rozwój – dodaje Adam Kosmala z PKO Banku Polskiego.

PKO wspiera zieloną transformację

Od 2007 r. zespół Q-Energy, składający się z ponad 400 profesjonalistów, zarządza inwestycjami w odnawialne źródła energii o łącznej wartości ponad 11 mld EUR na całym świecie, chcąc uczestniczyć i promować przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Ta inwestycja została zrealizowana przez cztery podmioty: Fotowatio/ FRV, Vela Energy, Q-Energy III and Q-Energy-IV. Oferując zintegrowane usługi zarządzania inwestycjami i aktywami, Q-Energy zarządza aktywami o łącznej mocy ponad 1,6 GW, w skład których wchodzi ponad 1 GW farm fotowoltaicznych, 243 MW kolektorów słonecznych (CSP) i 325 MW farm wiatrowych w Hiszpanii, Niemczech, Polsce i Włoszech.

PKO Bank Polski konsekwentnie realizuje swoją politykę finansowania Odnawialnych Źródeł Energii i zwiększania zaangażowania w zieloną transformację polskiego systemu energetycznego. W 2021 r. Grupa PKO Banku Polskiego udzieliła finansowania projektów w zakresie transformacji energetycznej o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł. Przewagę w sektorze projektów OZE miały projekty wiatrowe i fotowoltaiczne. Na rynku finansowania OZE aktywne są także spółki z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, w szczególności PKO Leasing.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 06.10.2022

Najnowsze artykuły z kategorii