Pozytywny wpływ dynamicznej cyfryzacji gospodarki w wynikach Asseco za I kwartał 2021 r.

  • Lendtech
  • 27.05.2021

W I kwartale 2021 r. Asseco osiągnęło ponad 3,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 14% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych wyniosła 2,6 mld zł, co stanowiło 78% wszystkich przychodów. Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 29% i wyniósł 323 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 102 mln zł, czyli o 25% wyższym w porównaniu do I kwartału 2020 r. Spółka kontynuowała rozwój organiczny oraz poprzez przejęcia.

Po trzech miesiącach bieżącego roku zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 399 mln zł i był wyższy o 26%, a zysk netto non-IFRS, po wzroście o 23%, ukształtował się na poziomie 116 mln zł.

Satysfakcjonujące wzrosty wyników we wszystkich segmentach

Po I kwartale 2021 r. Grupa poprawiła wyniki we wszystkich segmentach operacyjnych. Było to możliwe dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju oraz utrzymującym się dynamicznym wzroście cyfryzacji wszystkich sektorów gospodarki. W segmencie Formula Systems sprzedaż wzrosła o 16% do 2,2 mld zł, a zysk operacyjny o 31% do 167 mln. Przychody segmentu Asseco International zwiększyły się o 9% i wyniosły 819 mln zł, a zysk operacyjny wzrósł o 21% do 98 mln zł. W segmencie Asseco Poland osiągnięto sprzedaż na poziomie 367 mln zł, czyli o 18% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 38% wyższy i wyniósł 59 mln zł. Za 89% przychodów Grupy odpowiadały rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International.

Przychody Asseco są bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo. Po I kwartale 2021 r. przedstawiają się następująco: przedsiębiorstwa – 41%, bankowość i finanse – 34% oraz instytucje publiczne – 25%.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2021 r. w obszarze oprogramowania i usług własnych ma obecnie wartość 8,6 mld zł i jest o 14% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W I kwartale dołączyły cztery nowe spółki

To był dla nas bardzo dobry kwartał. Osiągnęliśmy satysfakcjonujące wzrosty wyników we wszystkich segmentach oraz sektorach działalności. Konsekwentnie realizujemy strategię geograficznej, sektorowej i produktowej dywersyfikacji biznesu, co przynosi wymierne efekty. Przyspieszona cyfryzacja procesów biznesowych przedsiębiorstw i instytucji jest już nie tylko wynikiem pandemii, ale stała się stałą strategią rozwoju wielu organizacji. Obserwujemy wśród naszych klientów zwiększone zainteresowanie m.in. usługami bezpieczeństwa i zaufania oraz rozwiązaniami ERP. To przekłada się na wzrost naszego portfela zamówień i pozwala na większy optymizm w realizacji celów na ten rok. Kontynuujemy nasz rozwój organiczny oparty o sprzedaż własnego oprogramowania i usług z nim związanych, a także poprzez przejęcia. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku dołączyły do nas cztery nowe spółki, wzmacniając naszą pozycję na rynkach międzynarodowych – powiedziała Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Asseco Poland.

/Asseco/Komunikat Prasowy

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 27.05.2021

Najnowsze artykuły z kategorii