Prosta Spółka Akcyjna już od 1 lipca 2021 roku. Czy warto?

  • Lendtech
  • 21.06.2021

Od 1 lipca będzie można skorzystać z nowej formy prowadzenia działalności tzw. Prostej Spółki Akcyjnej. W założeniu Ministerstwa Rozwoju PSA ma być szansą dla małych biznesów, głównie startupów, by w szybki i elastyczny sposób wejść na rynek.

Według ekspertów nowa forma spółki kapitałowej, wbrew intencjom ustawodawców, nie jest przełomową regulacją, a wręcz komplikuje istniejące już przepisy. Ostatecznym sprawdzianem tego rozwiązania będzie jego działanie na żywym organizmie czyli gospodarce.

Eksperci uważają, że przede wszystkim należało skupić się na uproszczeniu części przepisów dotyczących spółki z o.o. Ustawa o Prostej Spółce Akcyjnej liczy sobie ponad 130 artykułów co trudno uznać za dążenie do prostoty, elastyczności oraz zminimalizowania biurokracji. Analiza tak długiego aktu prawnego może być nie do przeskoczenia bez fachowej pomocy prawnej.

Nie trzeba posiadać kapitału zakładowego

Ministerstwo Rozwoju promując PSA skupia się na kilku zasadach, które mają zachęcać przedsiębiorców do tego rozwiązania. By założyć PSA nie trzeba posiadać kapitału zakładowego, wystarczy złotówka lub wkład niepieniężny w postaci świadczenia pracy lub usług. Zdecydowanie jest to ukłon w stronę młodych przedsiębiorców, którzy dopiero startują ze swoim biznesem.

Prostą Spółke Akcyjną będzie można założyć przez internet w maksymalnie 24 godziny. Poprzez sieć będzie można podejmować też uchwały korzystając np. z poczty elektronicznej, a nawet komunikatorów internetowych. Eksperci twierdzą, że te regulacje już istnieją w przepisach o własnej działalności gospodarczej i spółkach kapitałowych.

Mniej sformalizowany obrót akcjami

Według ustawodawcy nieskomplikowana ma być też struktura organów spółki. Według ekspertów ta zasada może wręcz skomplikować działanie PSA i wprowadzić chaos w postaci możliwości wyboru i utrudnić sprawy urzędowe.

W założeniu obrót akcjami również będzie miał charakter mniej sformalizowany. Handel nimi będzie trzeba tylko i wyłącznie zarejestrować w odpowiednim rejestrze cyfrowym prowadzonym przez np. banki, domy maklerskie lub notariuszy. Nie będzie wymagany “wydrukowany” dokument. Rozwiązanie to może uprościć proces poszukiwania inwestorów.

Inna dopuszczona ustawą forma rejestru obrotu akcjami to ewidencja rozproszona i zdecentralizowana, która jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo danych. Ten sposób daje możliwość skorzystania np. z technologii blockchain, jeśli podmiot stosuje to rozwiązanie do prowadzenia bazy danych. To z kolei pozwoli na obrót akcjami na platformach cyfrowych.

/AP/Informacja Prasowa

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 21.06.2021

Najnowsze artykuły z kategorii