Ranking rzetelności polskich przedsiębiorstw – Małopolska w górę, Podkarpacie w dół

  • Lendtech
  • 16.01.2023

Rzetelnych partnerów biznesowych najlepiej szukać w województwach świętokrzyskim, podlaskim i lubelskim. Więcej ostrożności należy z kolei zachować weryfikując potencjalnych kontrahentów na Mazowszu, Kujawach i Śląsku. Tak wynika ze wskaźnika rzetelności polskich przedsiębiorstw przygotowanego w oparciu o dane Krajowego Rejestru Długów przez ekspertów Rzetelnej Firmy przez na koniec 2022 r. W porównaniu z ostatnią edycją, największy awans zaliczyła Małopolska.

Ranking rzetelności polskich przedsiębiorstw – Małopolska w górę, Podkarpacie w dół

Z danych Krajowego Rejestru Długów na koniec 2022 r. wynika, że najwięcej do oddania mają przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego. Ich zadłużenie wynosi bowiem blisko 1,9 mld zł. Dalej na liście znalazły się firmy ze Śląska (ponad 1 mld zł) i Wielkopolski (blisko 900 mln zł). Na końcu listy zadłużonych umiejscowiły się województwa: podlaskie (153 tys. zł), opolskie (149 tys. zł) oraz świętokrzyskie (148,5 tys. zł).

W porównaniu z ubiegłym rokiem nie ma zatem zmian w tej statystyce. Jak zaznaczają jednak autorzy zestawienia, wiarygodności płatniczej firm nie można weryfikować wyłącznie na podstawie sumy zadłużenia przedsiębiorców w danym regionie, dlatego ta statystyka nie była brana pod uwagę przy tworzeniu wskaźnika.

Żeby zapewnić obiektywną weryfikację rzetelności firm w konkretnych województwach wzięliśmy pod uwagę: zadłużenie w KRD w przeliczeniu na 1000 firm działających w danym regionie, średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika oraz odsetek dłużników w województwie w stosunku do wszystkich działających tu firm. Im mniejsze zaległości, tym więcej punktów i wyższa pozycja danego regionu w rankingu. Po zsumowaniu wszystkich kategorii, uzyskaliśmy wskaźnik, który pokazuje poziom rzetelności polskich przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę wyłącznie wysokość zadłużenia, zobaczylibyśmy ranking, w którym najmniej rzetelne okazałyby się najbardziej rozwinięte gospodarczo regiony. Czyli takie, w których działa największa liczba firm – wyjaśnia metodologię Katarzyna Starostka, ekspertka Rzetelnej Firmy.

 Małopolska awansuje, Podkarpacie spada

Na koniec 2022 r. najlepiej zaprezentowały się województwa świętokrzyskie (44 pkt.) podlaskie (39 pkt.) i lubelskie (38 pkt.). Warto odnotować imponujący awans tego pierwszego, które w ostatnim rankingu zajęło miejsce tuż za podium. Największy postęp zrobiła jednak Małopolska, która poprawiła swoją pozycję aż o 4 miejsca i uplasowała się ostatecznie tuż za podium. Znaczny spadek zaliczyli z kolei przedsiębiorcy z Podkarpacia. W lipcu 2022 r. byli na drugim miejscu, a na koniec roku uplasowali się dopiero na szóstej pozycji.

Zmiany widać także na dole rankingu. Najgorzej wypadło bowiem Mazowsze, które uzbierało zaledwie 6 pkt. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy z tej części Polski w 2 na 3 kategoriach znaleźli się na ostatnim miejscu. Na przedostatnim miejscu znalazły się firmy z województwa kujawsko-pomorskiego (10 pkt.), a niechlubne podium zamknęło województwo śląskie (12 pkt.), które awansowało o dwie pozycje względem ostatniego rankingu.

Ostatnie pół roku dobrze wykorzystali także przedsiębiorcy z województw warmińsko-mazurskiego,  wielkopolskiego i pomorskiego. Ci pierwsi poprawili swoją pozycję w rankingu o jedno miejsce – firmy z Warmii i Mazur awansowały z 9 na 8, zaś przedstawiciele Wielkopolski z 11 na 10. Przedsiębiorcy z Pomorza, w porównaniu z poprzednim wskaźnikiem, zanotowali natomiast awans o dwie pozycje i zajęli ostatecznie 12 miejsce – mówi Katarzyna Starostka, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Wzrost średniego zadłużenia w południowo-zachodniej i zachodniej Polsce

Przygotowanie zestawienia najbardziej wiarygodnych przedsiębiorców eksperci Rzetelnej Firmy i KRD rozpoczęli od porównania średniego zadłużenia firm w poszczególnych województwach. Najwięcej do oddania mają przeciętnie dłużnicy z województw: mazowieckiego (35,8 tys. zł), łódzkiego (35,2 tys. zł) oraz podkarpackiego (34,4 tys. zł). Warto zwrócić uwagę na brak w niechlubnej trójce Śląska, który jako jeden z liderów zadłużenia zazwyczaj zajmował jedno z trzech ostatnich miejsc w tej kategorii oraz na obecność Podkarpacia, które w dotychczasowych rankingach notowane było zwykle na  ich szczycie.

Najniższe średnie zadłużenie mają z kolei przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego (28 tys. zł), świętokrzyskiego (29 tys. zł) i Lubelszczyzny (29 tys. zł). W tym roku wśród najlepszych pod tym względem zabrakło Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, czego powodem jest wzrost średniego zadłużenia wśród przedsiębiorców działających w tamtych regionach.

Odsetek zadłużonych

Drugim analizowanym przez autorów rankingu wskaźnikiem był odsetek zadłużonych firm w danych województwach. Im niższy poziom tego wskaźnika, tym wyższe miejsce w rankingu rzetelności. Najlepiej pod tym względem wyglądają firmy z Podkarpacia. Tylko niewiele ponad 6,4 proc. z nich figuruje w bazie danych Krajowego Rejestru Długów. Dobrze wypadli także przedsiębiorcy z Podlasia i Małopolski, gdzie odsetek zadłużonych to niewiele ponad 6,7 proc. wszystkich firm.

Problem nieterminowego regulowania zobowiązań wyraźnie widać na Górnym Śląsku, gdzie zadłużona jest co dziesiąta firma (10,73 proc.). Niewiele lepiej jest w województwie dolnośląskim, gdzie trudności z płaceniem na czas ma ponad 10,5 proc. przedsiębiorców. Podobna sytuacja występuje w województwie kujawsko-pomorskim (ponad 10,4 proc.). W tej kategorii, w porównaniu z ostatnim wskaźnikiem, nie ma zmian.

– Mamy aż 8 województw, w których odsetek dłużników wśród wszystkich działających firm oscyluje wokół 10 proc., a tylko 3, gdzie jest on niższy niż 7 proc. To pokazuje różnicę w postawach przedsiębiorców w różnych częściach Polski. Są takie rejony, gdzie niepłacenie jest ujmą na honorze, są takie gdzie traktuje się to jako element działalności gospodarczej – mówi Katarzyna Starostka, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Dług na 1000 firm

Ostatnim czynnikiem, który miał znaczenia przy tworzeniu zestawienia, było podzielenie łącznego długu w konkretnym województwie na 1000 działających tam firm. W tej kategorii najlepiej prezentuje się województwo świętokrzyskie (2,1 mln zł). Zaraz za nim znaleźli się przedsiębiorcy z Podlasia (ponad 2,1 mln zł) i Małopolski (2,2 mln zł).

Najgorzej wypadły firmy z Mazowsza (3,7 mln zł), województwa kujawsko-pomorskiego (3,5 mln zł) i Śląska (niespełna 3,5 mln zł). Wszystkie te regiony okupowały niechlubne podium także w ostatnim rankingu, jednak w innej kolejności. Wówczas bowiem najbardziej zadłużeni byli przedsiębiorcy z Górnego Śląska.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 16.01.2023

Najnowsze artykuły z kategorii