Rząd wciąż próbuje udowodnić, że chce walczyć z lichwą. A w konsekwencji rynek może czekać poważna zapaść

  • Lendtech
  • 31.03.2022

Wczoraj odbyło się posiedzenie podkomisji sejmowej, podczas którego omawiany był projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej autorstwa wiceministra Marcina Warchoła. Podczas blisko 9. godzin dyskusji przedstawiciele opozycji stanowczo skrytykowali projekt. Bardzo zaskakujące okazało się stanowisko banków i SKOK–ów. Posiedzenie było niezwykle trudne z uwagi na brak możliwości i przestrzeni do rozmowy o mankamentach projektu.

Rząd wciąż próbuje udowodnić, że chce walczyć z lichwą. A w konsekwencji rynek może czekać poważna zapaść

Program posiedzenia zakładał podział na dwie części – ogólną, w czasie której strona społeczna, w tym przedstawiciele Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych mogli zabrać głos, oraz omówienie przepisów projektu, w której już strona społeczna była pomijana. 

Posłowie opozycji – Zofia Czernow, Izabela Leszczyna, Jakub Kulesza, Jarosław Sachajko, Krystyna Skowrońska, w dosadnych słowach skrytykowali przedłożony przez wiceministra projekt. Wobec zakazu emisji obligacji swoje wątpliwości wyraził również przedstawiciel PiS – poseł Marcin Porzucek.

W dalszej części posiedzenia głos mogła zabrać strona społeczna, którą w sumie reprezentowali przedstawiciele 16. organizacji branżowych, w tym prezes PZIP Jarosław Ryba oraz mecenas Paweł Grabowski, także reprezentujący Związek. Strona społeczna krytykowała projekt, podkreślając arbitralność, negatywne skutki wprowadzenia w życie regulacji i fundamentalną potrzebę konsultacji.

Zaskakujące i jednocześnie szokujące okazało się wystąpienie przedstawicieli banków i SKOK–ów. Wskazywali oni, że kredyty krótkoterminowe stanowią źródło problemów konsumentów. Przedstawiciele SKOK–ów zaproponowali nawet poprawkę, która miałaby objąć kredyty konsumenckie udzielane na okres do 90. dni limitem maksymalnych kosztów pozaodsetkowych na poziomie 5%. Poprawka ta nie była poddana pod głosowanie. Dokładnie taki sam kierunek rozważań przedstawiała przedstawicielka Związku Banków Polskich.

Dalsze prace nad projektem ustawy zaplanowano na 5 kwietnia 2022 – wtedy projekt ma zostać omówiony na posiedzeniu połączonych komisji – Finansów Publicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

 

Lendtech.pl

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 31.03.2022

Najnowsze artykuły z kategorii