Santander Universidades i UEW zapraszają do udziału w projekcie rozwoju kompetencji przyszłości

  • Lendtech
  • 17.03.2022

Trwa nabór na kolejną edycję „Stypendium Rozwojowe Santander | Kompetencje Przyszłości UEW”, bezpłatnego programu edukacyjnego organizowanego przez Santander Universidades i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Ponad 300 osób wybranych w procesie rekrutacji weźmie udział w bezpłatnych szkoleniach z kompetencji cyfrowych i biznesowych.

Santander Universidades i UEW zapraszają do udziału w projekcie rozwoju kompetencji przyszłości

Grupa Santander, która od 10 lat realizuje w Polsce projekt Santander Universidades, już po raz trzeci organizuje nabór do programu stypendialnego, który ma za zadanie wspierać uczestników w rozwoju tzw. kompetencji przyszłości. Jest to odpowiedź na dynamicznie zmieniające się oczekiwania pracodawców co do posiadanych kompetencji cyfrowych, czy kompetencji miękkich umożliwiających i stymulujących kreatywną oraz udaną współpracę w zespołach.

Program tegorocznej edycji „Stypendium Rozwojowe Santander | Kompetencje Przyszłości UEW” skoncentrowany będzie na dostarczeniu konkretnych umiejętności i nowych narzędzi rozwoju kompetencji osobom, które chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy lub przygotowują się do przebranżowienia.

Każdy z uczestników będzie miał możliwość wzięcia udziału w jednym ze szkoleń:

  • z zakresu kompetencji cyfrowych: Excel, SQL, Business Intelligence oraz podstaw programowania Python
  • lub treningu biznesowego: techniki sprzedaży, wystąpienia publiczne, negocjacje, budowanie wizerunku oraz praca w zespole

 

Dążymy do tego, żeby nasze programy rozwijały kompetencje, które są najbardziej poszukiwane przez pracodawców, czyli właśnie kompetencje przyszłości. Wierzymy, że dzięki rozwojowi kluczowych umiejętności stypendyści zdobywają dokładnie ten kapitał wiedzy, który pozwoli im rozwijać ścieżkę zawodową i podążać w wybranym przez siebie, wymarzonym kierunku” – powiedział Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades w Polsce.

Zajęcia w ramach programu będą odbywały się w formie warsztatów online, od kwietnia do sierpnia 2022 roku. Każdy uczestnik, który weźmie udział w warsztatach, otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie.

Do programu „Stypendium Rozwojowe Santander | Kompetencje Przyszłości UEW” mogą aplikować wszystkie osoby powyżej 18. roku życia, mieszkające w Polsce. W celu zgłoszenia, wystarczy do 20 marca br. wypełnić i wysłać formularz dostępny na stronie: https://app.becas-santander.com/pl/program/kp_uew_2022

„Dziś nie tylko reagujemy na zachodzące w ekonomii i gospodarce zjawiska, ale też chcemy je aktywnie kształtować. Dlatego proponujemy programy umożliwiające wyposażenie nie tylko naszych studentów i pracowników, ale i wszystkich zainteresowanych umiejętnościami, które będą liczyły się na rynku pracy w najbliższych latach. Są one związane z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, budowaniem kompetencji komunikacji, pracy w zespole, autoprezentacji czy adaptacji do zmian w świecie pełnym różnorodności. Celem, do realizacji którego wykorzystujemy naszą wiedzę, jest dobro społeczeństwa i dobro jednostki” – mówi prof. Andrzej Kaleta, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Grupa Santander i jego wsparcie dla szkolnictwa wyższego

Jako lider w zakresie odpowiedzialnej bankowości Grupa Santander aktywnie działa na rzecz postępu i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Poprzez program Santander Universidades od 25 lat jest pionierem w dziedzinie wspierania edukacji, przedsiębiorczości i zatrudnienia, czym wyróżnia się na tle światowych instytucji finansowych. Dotychczas Grupa Santander pomogła 790 tys. studentów, osób samozatrudnionych, start-upów oraz małych i średnich firm, udzielając im wsparcia finansowego o wartości ponad 2,1 mld euro i zawierając umowy z ponad 1000 uniwersytetów w 15 krajach.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 17.03.2022

Najnowsze artykuły z kategorii