Ucieczka młodych przed wypaleniem. Badanie JOBICON i Pracuj.pl

  • Lendtech
  • 13.10.2022

Wypalenie zawodowe i niechęć do pracy – to uczucia, które stereotypowo kojarzymy ze starszymi pracownikami. Tymczasem najnowsze badanie Pracuj.pl i Festiwalu Pracy JOBICON wskazuje, że dotykają one przede wszystkim Generacji Z i Y, czyli najmłodszych pracujących Polaków. Aż 40% osób w wieku 18-24 lat i 44% w wieku 24-34 lat deklaruje, że często odczuwają znużenie bieżącymi zadaniami w miejscu zatrudnienia. Te emocje sprawiają, że to właśnie oni najczęściej poszukują nowej pracy. Dlaczego to robią i jak mogą szukać zawodowych wyzwań, które pomogą im przełamać trudności? Na te pytania odpowiadają eksperci Festiwalu Pracy JOBICON.

Ucieczka młodych przed wypaleniem. Badanie JOBICON i Pracuj.pl

Wybrane ustalenia:

  • Generacje Z i Y zaskakująco często deklarują znużenie obecną pracą.
  • Alarmująco często wykazują także negatywne emocje wobec pracy.
  • Mniej niż 6 na 10 osób z tych grup deklaruje satysfakcję z bieżącej pracy.
  • Ponad 4 na 10 czuje zmęczenie bieżącymi zadaniami i niechęć do nich.
  • Generacje Z i Y należą do najbardziej aktywnych w szukaniu nowej pracy.

Rozwój karier w czasach zmian

Pierwsze kilkanaście lat życia zawodowego to w większości przypadków czas prób i błędów, najmocniej odczuwanych sukcesów i bolesnych porażek. Jednocześnie, jak alarmują eksperci rynku pracy, wśród przedstawicieli Generacji Z i Y coraz częściej dostrzec można duży odsetek osób, które odczuwają wypalenie zawodowe czy też niechęć do zaangażowania w pracę. Na przykład, Instytut Gallupa w swoim badaniu pt. How Millennials Want to Work and Live stwierdza, że Millenialsi wykazują mniejszą chęć pozostania w dotychczasowej pracy niż pracownicy z innych grup wiekowych.

Tym ważniejsze jest, by na wczesnych etapach kariery trafiać na pracodawców, którzy oferują pasującą do nas kulturę korporacyjną, model pracy i możliwości rozwoju. By dowiedzieć się, z jakimi trudnościami mierzą się Generacje Z i Y w pracy eksperci Festiwalu Pracy JOBICON przygotowali analizę danych z najnowszego badania Pracuj.pl “Praca w czasach zmian”, przeprowadzonego wśród 2110 Polaków.

Satysfakcja niegwarantowana

Najnowsze badanie Festiwalu Pracy JOBICON i Pracuj.pl ujawnia, że osoby młode wykazują najniższe zadowolenie z wykonywanej pracy. Najmniej usatysfakcjonowani są przedstawiciele Generacji Z (18-24 lata). Jedynie 56% z nich lubi wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Nieco lepiej wygląda sytuacja przedstawicieli Generacji Y (25-34 lata). W niej 59% deklaruje, że czerpie przyjemność z wykonywania swoich zawodowych zdań.

Te wyniki to ważny sygnał i lampka ostrzegawcza dla pracodawców i obserwatorów rynku pracy. Intuicyjne i tradycyjne postrzeganie różnych grup pracowników sugerowałoby, że to właśnie osoby w najniższym wieku będą charakteryzować się największym entuzjazmem wobec zadań zawodowych – jako te dopiero „rozkręcające się” w karierze, najmniej zmęczone jej przebiegiem. Tymczasem tendencja okazuje się zupełnie odwrotna.

image_processing20221010-5240-1sv0z31

Ucieczka od znużenia i niechęci

Dodatkowe światło na te wyniki rzucają kolejne dane z najnowszego badania Pracuj.pl. Eksperci serwisu zapytali przedstawicieli obu grup o negatywne lub trudne uczucia, które towarzyszą wykonywaniu przez nich codziennej pracy. Wyniki są zaskakujące i ponownie podkreślają rosnący problem niezadowolenia z miejsc zatrudnienia, a także braku zaangażowania w wykonywane na co dzień obowiązki. W przypadku każdego z siedmiu badanych twierdzeń zarówno przedstawiciele Generacji Z, jak i Millenialsi wykazywali się ponadprzeciętnym odsetkiem osób deklarujących negatywne uczucia wobec realizowanych zadań, wyższym niż wśród respondentów w innym wieku.

Wyraźnie ponad połowa badanych z obu grup często lub bardzo często wyczekuje z niecierpliwością zakończenia dnia pracy. Ponadto przynajmniej 4 na 10 z nich odczuwa podczas wykonywania obowiązków zmęczenie bieżącymi zadaniami oraz chęć odcięcia się od myśli na ich temat. Co więcej, około 1/3 ma często poczucie przeładowania obowiązkami, odczuwa niechęć do rozpoczęcia nowego dnia pracy, a nawet deklaruje potrzebę dłuższej przerwy zawodowej.

Wyniki naszego badania podkreślają skalę wyzwania, z jakim mierzą się zarówno pracownicy z Generacji Z i Y, jak i zatrudniający ich pracodawcy. To pokolenia ambitne, dobrze wykształcone i biegłe cyfrowo, które ma duże atuty pozwalające rozwijać kariery. Z drugiej jednak strony skala i intensywność zmian świata pracy w ostatnich latach sprawia, że te grupy, znajdujące się na pierwszym etapie swoich karier, są szczególnie narażone na wypalenie czy trudności mentalne. Dlatego tak ważne jest, by przedstawiciele Generacji Z i Y potrafili zidentyfikować odpowiednich pracodawców, którzy pozwolą im odnaleźć odpowiedni balans i możliwości rozwoju. Warto szukać okazji do spotkań, podczas których kandydaci i pracodawcy mogą się spotkać i lepiej zrozumieć. Taką okazją mogą być targi pracy – komentuje Jolanta Lewandowska-Bitkowska, HR Business Partner w Grupie Pracuj.

image_processing20221010-5240-xksv9y

Wyjątkowo mobilni na rynku pracy

Wspomniane mieszane uczucia wobec pracy są dla wielu osób z obu badanych grup istotnym motorem do zmiany miejsca zatrudnienia. Zarówno osoby z Generacji Z, jak i Millenialsi podobnie często szukają nowych możliwości na rynku. Według badania Pracuj.pl w przypadku obu generacji aż blisko połowa respondentów rozgląda się obecnie aktywnie za nowym miejscem zatrudnienia (odpowiednio 46% i 45%). To wyniki wyraźnie wyższe od średniej dla wszystkich badanych (38%).

image_processing20221010-5240-1oo6sq6

Co więcej, nawet osoby nie szukające nowego miejsca zatrudnienia są otwarte na przyjęcie ciekawych ofert pracy. Aż 92% reprezentantów pokolenia wchodzącego na rynek pracy (18-24 lata) deklaruje, że rozważyliby ofertę ciekawej pracy, jeśli pojawiłaby się w najbliższych miesiącach. Wśród tzw. Millenialsów jest to nieznacznie mniej, bo 87%.

W przypadku obu omawianych przez nas grup mamy do czynienia z kluczowymi etapami karier. Osoby z Generacji Z przechodzą szybką lekcję swoich potrzeb zawodowych i tego, co w pracy jest dla nich najważniejsze, a czego w niej na pewno nie chcą. Z kolei Millenialsi, szczególnie po trzydziestym roku życia, mają okazję do pierwszego większego bilansu dotychczasowej kariery, często podejmują kluczowe decyzje dla całej swojej zawodowej przyszłości. Trudno się więc dziwić, że to właśnie te dwie grupy są najbardziej mobilne zawodowo. Decydując się na zmianę, trzeba jednak uważać, by nie podejmować zbyt pochopnych decyzji. Warto lepiej poznać potencjalnych pracodawców, choćby przez rozmowy na targach pracy, wystąpienia ich przedstawicieli, odpowiedni research kultury korporacyjnej danej firmy, jej wartości czy oferty rozwojowej – komentuje Karolina Sapińska, ekspertka Festiwalu Pracy JOBICON online.

W poszukiwaniu pozytywnej zmiany

Warto się przyjrzeć powodom, z jakich najmłodsze grupy pracowników chcą zmienić pracę. Podobnie jak w innych grupach, najważniejszą przyczyną jest dążenie do wyższych zarobków. Jednak widać także istotne różnice w stosunku do starszych kolegów. Dla przykładu, w Generacji Y dostrzegalne są efekty refleksji nad karierą po pierwszych latach pracy. Aż 36% jej przedstawicieli chce zmienić pracę ze względu na brak możliwości rozwoju lub awansu, kolejne 35% czuje się niedocenione w obecnym miejscu zatrudnienia.

image_processing20221010-5238-s4dw5

Z kolei zarówno badani z Generacji Z (24% tej grupy), jak i Millenialsi (22%) szukający pracy są szczególnie często motywowani chęcią zmiany wykonywanego zawodu czy opuszczenia obecnej branży. Pierwsze lata pracy to czas, gdy poznajemy swoje oczekiwania i możliwości, lepiej orientujemy się w realnych możliwościach zarobku, perspektywach poszczególnych dziedzin na przyszłość. Dlatego też zarówno osoby wchodzące na rynek pracy, jak i robiące pierwszy bilans swojej kariery są szczególnie aktywne pod kątem zmian kierunku rozwoju zawodowego.

Trafne rady i nowe możliwości

W poszukiwaniu pozytywnej zawodowej zmiany pomóc może Festiwal Pracy JOBICON online, który odbędzie się 26 i 27 października 2022 roku. W jego dotychczasowych czterech wirtualnych edycjach wzięło udział już ponad 250 tysięcy uczestników, a każda odsłona przyciąga ponad 100 pracodawców.

Wydarzenie pozwala nie tylko zapoznać się z ofertami pracy, ale także wysłuchać wystąpień pracodawców, ekspertów i influencerów. Ponadto w ramach interaktywnej formuły co edycję organizowane są spotkania i warsztaty zawodowe z firmami, symulacje rozmów kwalifikacyjnych i konsultacje CV. Pomagają one lepiej odnaleźć się na rynku pracy i przygotować się do starań o nowe miejsce zatrudnienia, które będzie dawać pozytywne impulsy do rozwoju i umożliwiać stawianie kolejnych kroków w karierze.

Zdecydowanie warto skorzystać z możliwości umawiania się na wirtualne spotkania z rekruterami. Takie udogodnienie pozwala na indywidualne podejście do zadawanych pytań, które są istotne dla kandydata. Dzięki temu otrzyma się spersonalizowane odpowiedzi. Uczestnik Festiwalu Pracy JOBICON Online nie tylko może umówić się na spotkanie z rekruterem, ale i skorzystać z bezpłatnej konsultacji swojego CV ze specjalistami.

Podczas dwóch dni wirtualnych spotkań będą prowadzone webinary z różnych branż. Są one skonstruowane w taki sposób, aby kandydat w komfortowych warunkach mógł zyskać wiedzę potrzebną zarówno podczas procesu ubiegania się o pracę, wykazując się znajomością realiów branży, jak i w sposób praktyczny wdrożyć ją do swoich codziennych działań. Takie przygotowanie może być dobrym punktem wyjścia do znalezienia pracy, w której odnajdziemy motywację do rozwoju i zaangażowania, mimo wielu wyzwań.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 13.10.2022

Najnowsze artykuły z kategorii