MAPA LENDTECH-6.gif
  • Lendtech

Kontomatik nawiązał partnerstwo z Experianem - globalnym gigantem usług scoringowych

Experian, największa na świecie firma zajmująca się danymi kredytowymi, sięga po kompetencje i doświadczenie open bankingowe Kontomatika w regionie CEE. Dzięki współpracy z Kontomatikiem, Experian poszerzy i wzmocni swoją ofertę w Europie Środkowo-Wschodniej.

Michał Łukasik, CEO Kontomatik

Experiana śmiało można nazwać światowym liderem w zakresie dostarczania rozwiązań obejmujących ocenę ryzyka kredytowego oraz analizę potencjalnych korzyści przy produktach kredytowych dla sektora detalicznego i korporacyjnego. Przychód spółki za 2020 r. zaraportowany w marcu 2021 r. wynosił 5,37 mld USD. 


Biorąc pod uwagę bogate, międzynarodowe doświadczenie oraz rezultaty osiągane w innych krajach, Experian rozszerza ofertę w regionie CEE o szereg produktów powiązanych z open bankingiem.


- Otwarta bankowość i analityka transakcyjna to nowe możliwości transformacji i digitalizacji biznesu dla wielu branż. Rozwiązania oceny ryzyka stają się są coraz popularniejsze poza sektorem finansowym. Ponadto analityka transakcyjna na danych z otwartej bankowości to znacznie większe możliwości wykorzystania do skuteczniejszej oceny klienta nie tylko pod kątem ryzyka, ale również autentykacji klienta, automatycznej weryfikacji anty-fraudowej bez nadmiarowych dokumentów i deklaratywnych informacji. To również skuteczniejszy cross- i up-sell z pełnym zrozumieniem możliwości, potrzeb i stylu życia klienta oraz możliwość wczesnej oceny zmiany sytuacji finansowej klienta oraz przyjaźniejszej, skrojonej na miarę windykacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba – mówi Iga Sikorska, Analytics Consulting Lead w Experianie.

 

Współpraca z Kontomatikiem ma wspierać i przyspieszać proces wdrożenia nowych rozwiązań.


- Kontomatik jest największą i najbardziej znaną firmą w tej części Europy, która w ramach open bankingu dostarcza bankowe dane transakcyjne. Dzięki połączeniu sił i wykorzystaniu kompetencji technologicznych Kontomatika, będziemy mogli udostępniać naszym klientom szereg nowych usług i wspierać ich w skalowaniu biznesu, a nawet rozszerzyć ofertę poza branżę finansową - tłumaczy, Bartosz Pundyk, Pełnomocnik Zarządu Experian Polska. - Wykorzystanie otwartej bankowości pozwoli nam budować lepsze i dokładniejsze modele predykcyjne w regionie centralnej i wschodniej Europy, co z pewnością przełoży się na lepsze wyniki finansowe naszych klientów - dodaje Pundyk.


Osiągnięcie nowych lub ulepszonych możliwości technologicznych oraz wykorzystanie doświadczenia firmy w danej kategorii to najczęstsze powody współpracy fintechów. Tak też się dzieje w przypadku Experiana i Kontomatika. 


Bartosz Pundyk, Pełnomocnik Zarządu w Experian Polska

Kontomatik wie jak wykrywać ryzykowne zachowania?


- Nasze kompetencje pozyskiwania danych transakcyjnych w regionie CEE sięgają 2009 roku. Dysponujemy autorską technologią wykorzystującą uczenie maszynowe i  umożliwiamy naszym klientom dostęp do informacji z większości banków m.in. z Polski, Czech czy innych krajów bałtyckich. Nasze rozwiązania od lat są z sukcesem implementowane w instytucjach finansowych jako narzędzia wspierające procesy analityczne, anty-fraudowe, identyfikujące tożsamość czy wsparcie oceny ryzyka kredytowego. Potrafimy wykrywać ryzykowne zachowania, trendy w przychodach i wydatkach, wykrywać spirale kredytowe i wiele innych. Możemy więc śmiało powiedzieć, że najlepiej znamy zachowania finansowe użytkowników w tej części Europy. Jako pierwsi w Polsce otrzymaliśmy wpis do rejestru AISP, prowadzonego przez KNF, co również potwierdza zaufanie do nas jako lidera w branży. Globalne doświadczenie Experiana oraz nasza specjalizacja w obszarze analityki danych finansowych pozwolą nam wspólnie dostarczać najmocniejsze modele na rynku - dodaje Michał Łukasik, CEO Kontomatika.


Ta współpraca z pewnością pozwoli obydwu fintechom jeszcze bardziej wzmocnić pozycję rynkową i w niedalekiej przyszłości rozszerzyć usługi i kraje działania.


MAPA LENDTECH PIONOWA.gif