Ponad połowa Polaków ufa instytucjom finansowym w kwestii cyberbezpieczeństwa

  • Lendtech
  • 22.04.2024

Badanie „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa” – przygotowane przez Biostat na zlecenie agencji doradczej 2PR – wskazuje, że większość ankietowanych (51,6%) wyraża zaufanie do instytucji finansowych w kwestii cyberbezpieczeństwa. Z raportu wynika również, że ponad połowa respondentów (53,6%) jest przekonanych o odpowiedniej ochronie swoich finansów internetowych.

Ponad połowa Polaków ufa instytucjom finansowym w kwestii cyberbezpieczeństwa

59,7% mężczyzn twierdzi, iż posiada zaufanie do instytucji finansowych, podczas gdy 44,2% kobiet jest tego samego zdania. Co więcej, kobiety częściej niż mężczyźni wybierały odpowiedź negatywną bądź deklarowały niewiedzę. 53,5% osób z wykształceniem średnim wyrażało zaufanie do instytucji finansowych w kontekście bezpieczeństwa online. Niewiele mniej, bo 52,5% osób z wykształceniem wyższym podzielało te przekonanie. Osoby z wykształceniem poniżej średniego wykazywały najmniejsze zaufanie do instytucji finansowych w kwestii cyberbezpieczeństwa. Bez względu na wiek respondentów, ich zdanie dotyczące posiadania zaufania do instytucji finansowych w kontekście cyberbezpieczeństwa jest podobne. Niemniej jednak osoby w wieku od 30 do 49 lat są najbardziej skłonne do wyrażenia braku zaufania wobec tych instytucji. Warto również zauważyć, że osoby starsze stosunkowo częściej wykazują zaufanie do instytucji finansowych w kontekście bezpieczeństwa online.

W odpowiedzi na pytanie „Czy uważasz, że Twoje finanse są odpowiednio chronione?”, ponad połowa respondentów (53,6%) była przekonana, że tak. Niemniej jednak, 30,4% ankietowanych nie było w stanie podać jednoznacznej odpowiedzi. Mężczyźni częściej niż kobiety uważali, że ich finanse są odpowiednio zabezpieczone w Internecie. 61,4% mężczyzn wyraziło takie przekonanie, w porównaniu z 46,5% kobiet.

Niezależnie od wieku respondentów, ponad połowa wszystkich uczestników badania była przekonana, że ich finanse online są dobrze chronione. Niemniej jednak osoby w wieku od 18 do 29 lat wykazywały największe przekonanie co do bezpieczeństwa swoich finansów w Internecie. Warto zauważyć, że osoby powyżej 50. roku życia częściej wybierały odpowiedź „nie wiem” – 32,4% w wieku 50-59 lat i 35,1% w wieku 60 lat i powyżej.

Zaufanie umożliwia sprawne funkcjonowanie i rozwój rynku finansowego. W Polsce uznano je nawet za jeden z celów nadzoru nad rynkiem finansowym. Budowa lub naprawa zaufania to główny postulat w kontekście nowych projektów rozwijających ten rynek. Instytucje finansowe opierają działalność na zaufaniu swoich klientów, których składki, depozyty i inwestycje tworzą ich aktywa. Kapitał własny tego typu podmiotów jest wielokrotnie mniejszy od zarządzanych przez nie kwot. Wizerunek jest natomiast jednym z najcenniejszych aktywów. Zmiany, jakie niosą za sobą globalizacja, liberalizacja i informatyzacja usług finansowych wymuszają rozwój tradycyjnego podejścia do działań z obszaru komunikacji – mówi Bartosz Sosnówka, partner zarządzający w agencji 2PR, która zleciła badanie.

Najmniej pewności co do bezpieczeństwa finansów online mieli badani w wieku od 30 do 39 lat. 21,2% z nich nie było przekonanych co do ochrony swoich finansów online. Podobnie, bo 20,3% osób w wieku od 40 do 49 lat również miało wątpliwości w tej kwestii.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 22.04.2024

Najnowsze artykuły z kategorii