Forma opodatkowania a składka zdrowotna od 1 lipca. Które najbardziej opłacalne dla JDG?

  • Lendtech
  • 30.06.2022

1 lipca w życie wejdzie reforma systemu podatkowego. Jedną ze zmian będzie prawo do odliczania części składki zdrowotnej przez przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jednocześnie obniżono pierwszy próg skali podatkowej do 12 proc. W związku z tym dano też przedsiębiorcom możliwość (jeśli uznają to za rozwiązanie lepsze) zmiany formy rozliczania się z fiskusem na skalę podatkową.

Forma opodatkowania a składka zdrowotna od 1 lipca. Które najbardziej opłacalne dla JDG

 

W Polsce prawo dopuszcza zmiany w podatkach w trakcie trwania roku jedynie jeśli są one dla podatników korzystne, ewentualnie neutralne. Wprowadzane od 1 lipca zmiany w podatkach powodują, że wybrana wcześniej przez przedsiębiorcę, najkorzystniejsza jego zdaniem, forma opodatkowania, od drugiej połowy 2022 r. może już taka nie być. Dlatego rozliczający się ryczałtem i liniowo będą mogli przejść na zasady ogólne. Jednak sami będą musieli zdecydować, która forma opodatkowania jest dla nich lepsza.

Na chwilę obecną trudno ocenić czy wdrażane zmiany będą miały pozytywny czy negatywny wpływ na finanse przedsiębiorców, bo niezależnie od aktualnych wyborów, prawo pozwala im zmienić model rozliczania na koniec roku podatkowego – zauważa Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group, odpowiedzialny za rozwój platformy Banqup w Polsce. – Trzeba jednak podkreślić, że zmienianie zasad rozliczania w trakcie trwania roku podatkowego nie jest dobrym rozwiązaniem. Brak stabilności i przewidywalności systemu utrudnia przedsiębiorcom planowanie i efektywne zarządzanie swoimi firmami.

Forma opodatkowania a składka zdrowotna od 1 lipca. Które najbardziej opłacalne dla JDG 1

Liniowcy i ryczałtowcy oszczędzą na składce zdrowotnej

Kluczową zmianą dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie możliwość częściowego odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W wypadku liniowców opłacana przez nich składka zdrowotna będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów albo odliczona od dochodu do kwoty 8700 zł rocznie (limit ten ma być corocznie waloryzowany) . W efekcie obniży ona podstawę opodatkowania, a więc należny podatek zmniejszy się o 19 proc. zapłaconej składki. Maksymalna roczna oszczędność dla przedsiębiorcy z tego tytułu w 2022 r. wyniesie 1653 zł.

Rozliczający się ryczałtem obniżą podstawę opodatkowania o kwotę równą połowie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym, że maksymalna roczna składka dla rozliczających się w ten sposób w 2022 r. wynosi 12 094 zł, oszczędzą oni maksymalnie od 242 do 2056 zł, w zależności od wysokości ryczałtu.

Warto zauważyć, że choć prawo do odliczania składki zdrowotnej wchodzi w życie od 1 lipca, to działa z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku. Dzięki temu zarówno rozliczający się liniowo, jak i ryczałtem, obniżą podstawę opodatkowania również o składki zapłacone w pierwszej połowie roku – podkreśla Krzysztof Pulkiewicz z platformy Banqup.

– Jeśli przedsiębiorca ma niskie koszty uzyskania przychodów i może rozliczać się ryczałtem z niskimi stawkami podatku, to zdecydowanie będzie dla niego najkorzystniejszy wybór. Z naszych wyliczeń wynika, że w przypadku dochodu wynoszącego do ok. 150 tys. zł rocznie bardziej opłacalne będzie wybranie przez przedsiębiorcę skali podatkowej, a przy wyższych kwotach – podatku liniowego – tłumaczy Krzysztof Pulkiewicz.

Możliwość zmiany formy opodatkowania

W związku z tym, że na ten moment nie ma pewności co do tego, że wprowadzone zmiany będą korzystne dla wszystkich przedsiębiorców, reforma da możliwość rozliczającym się liniowo i ryczałtem zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne.

Ryczałtowcy będą mogli zdecydować się na to w dwóch terminach. Jeśli zrobią to do 22 sierpnia 2022 r., całe drugie półrocze rozliczą już na zasadach ogólnych. Oczywiście wtedy poza stawką podatku zmieni się również stawka i sposób wyliczania składki zdrowotnej.

Drugim terminem, w jakim zarówno ryczałtowcy, jak i liniowcy, będą mogli przejść na rozliczenie dochodów uzyskanych w 2022 r. według skali podatkowej, będzie składanie rocznego zeznania podatkowego za ten rok, a więc do 30 kwietnia 2023 r. W tej sytuacji całość dochodów uzyskanych w 2022 r. rozliczona będzie na zasadach ogólnych. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji przedsiębiorca straci prawo do odliczenia składki zdrowotnej, zmieni się też jej wysokość do 9 proc. dochodu.

Choć wprowadzane zmiany mogą ostatecznie okazać się dla przedsiębiorców korzystne, to będą wymagały od nich i ich księgowych sporo dodatkowej pracy. Zarówno teraz, przy wyliczaniu comiesięcznych zobowiązań podatkowych według nowych zasad, jaki później, przy rocznym zeznaniu podatkowym – zauważa ekspert z Banqup.

 

 

 

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 30.06.2022

Najnowsze artykuły z kategorii