Od dziś będzie można zastrzec numer PESEL

  • Lendtech
  • 17.11.2023

17 listopada aplikacja mObywatel zyskała nową funkcjonalność: możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Usługa ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo w zakresie ochrony przed kradzieżą tożsamości, a co za tym idzie – uniemożliwić wzięcie kredytu bądź pożyczki bez naszej wiedzy. Zastrzec numer PESEL będzie można również na stronie mobywatel.gov.pl, podczas wizyty w urzędzie gminy a także w banku oraz na poczcie.

Bezpieczne pożyczanie – jak lendtech dba o bezpieczeństwo klientów?

Zmiany wchodzące w życie dziś, 17 listopada, są wynikiem ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Jej celem jest ochrona przed nielegalnymi praktykami zaciągania zobowiązań finansowych na inną osobę bez wiedzy i zgody właściciela, nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych oraz ograniczenie wyrabiania duplikatu karty SIM.

Na mocy nowych przepisów każda instytucja finansowa przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności ma obowiązek sprawdzenia w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony. Regulacja pozwala każdej osobie na wgląd w historię tego, kto sprawdzał jej numer PESEL oraz zdejmuje z niej obowiązek dowodzenia, że to nie ona zaciągnęła zobowiązanie.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 17.11.2023

Najnowsze artykuły z kategorii