Ustawa o zastrzeżeniu numeru PESEL – zmiany dla kredytodawców i pożyczkodawców

  • Lendtech
  • 25.07.2023

Celem nowej ustawy jest poprawa ochrony obywateli, w szczególności przed wyłudzeniami kredytów i pożyczek, ale także na przykład zakupu nieruchomości na ich dane. Zastrzeżenia numeru PESEL-u będzie mógł dokonać bezpłatnie każdy pełnoletni jego posiadacz, za pośrednictwem usługi elektronicznej, aplikacji mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy. Radca prawny Anna Jędrasiak, ekspert Kancelarii Macura, analizuje zmiany, jakie wynikają z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Ustawa o zastrzeżeniu numeru PESEL – zmiany dla kredytodawców i pożyczkodawców

Stosowna informacja o zastrzeżeniu, czy też jego cofnięciu, wraz z datą i godziną danej czynności, będzie widoczna w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, prowadzonym przez odpowiedniego ministra. Dla pożyczkodawców i kredytodawców oznacza to nowe obowiązki. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim zostanie dodany art. 9b, który nakłada na kredytodawcę obowiązek weryfikacji czy nr PESEL nie został zastrzeżony, zarówno przed zawarciem umowy, jak też przed jej zmianą.

Sankcją za brak weryfikacji zastrzeżenia w rejestrze i udzielenia pożyczki mimo istniejącego w momencie jej udzielania zastrzeżenia będzie brak możliwości domagania się przez kredytodawcę spełnienia roszczenia od konsumenta oraz jego następców prawnych, a ponadto – brak możliwości zbycia wierzytelności z takiej umowy.

Zmiany nie ominą także dostawców usług płatniczych – w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych dodany zostanie art. 4b, który zobowiąże dostawców, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4, 6, 9 i 11, tej ustawy, czyli m.in. instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze czy małe instytucje płatnicze – do sprawdzania rejestru zastrzeżeń przed:

1. Zawarciem umowy:

a) rachunku płatniczego,
b) kredytu w rachunku płatniczym.

2. Zmianą umowy kredytu w rachunku płatniczym, w wyniku której następuje zwiększenie zadłużenia.

 

Zapraszamy do lektury artykułu „Ustawa o zastrzeżeniu numeru PESEL już opublikowana”, https://kancelariamacura.pl/pl/baza-wiedzy/wpis/Ustawa-o-zastrzezeniu-numeru-PESEL-juz-opublikowana, a także do zapoznania się z pełnym zakresem wsparcia, jakie oferuje Kancelaria Macura w dziedzinie usług płatniczych https://www.kancelariamacura.pl/pl/specjalizacje/INSTYTUCJE-PLATNICZE/.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 25.07.2023

Najnowsze artykuły z kategorii