Aby wyrównać szanse kobiet na rynku pracy, potrzeba ponad 130 lat. Przedstawiamy wnioski z panelu dyskusyjnego liderek branży finansowej

  • Lendtech
  • 07.06.2023

Maj był europejskm miesiącem różnorodności, podczas którego wiele organizacji na czele z Komisją Europejską świętuje #EUDiversityMonth inspirując i angażując oraz pokazując aktywności organizacji w prowadzeniu polityki Diversity&Inclusion. Najnowsze badania Business Insider Global Report dowodzą, że różnorodność i inkluzywność to jeden z najważniejszych trendów na lata 2022-2024. Nie da się ukryć, że różnorodność i inkluzywność to hasła, które coraz częściej przewijają się w działaniach HR czy employer brandingu. Ten ważny temat był poruszany podczas XI Cashless Congress, którego Fundacja Lendtech była Patronem honorowym.

Aby wyrównać szanse kobiet na rynku pracy, potrzeba ponad 130 lat. Przedstawiamy wnioski z panelu dyskusyjnego liderek branży finansowej
Cashless Congress – 30-31 maja 2023

Na czym dokładnie polega inkluzywność i różnorodność?

Inkluzywność oznacza włączanie, sposób zachowania, który uwzględnia, szanuje i akceptuje różnorodność. Czyli to kim jesteśmy. To gotowość do uczenia się. Zrozumienia oraz wspierania różnić i wyjątkowości, które nas definiują. Dlatego, aby budować zróżnicowane zespoły musimy nauczyć się współpracować z osobami o różnych narodowościach i kulturach, rozumieć ich odmienną perspektywę. W tym celu w organizacji potrzebna jest kultura inkluzywna, wspierająca zainteresowanie drugim człowiekiem. Oznaczająca otwartą postawę, skupioną na uważności na uprzedzenia i stereotypy. Opierająca się na odwadze i kwestionowaniu zachowań obserwowanych w firmie.

Inkluzywność nie oznacza tylko otworzenia drzwi, trzeba je otworzyć i powiedzieć: „Proszę. Kto chce, zapraszamy„, bo prawdziwe inclusion to jest wejść i powiedzieć: „Być może, wydaje ci się, że tutaj nie pasujesz, ale ja cię zabiorę ze sobą„. 100 lat temu, jak kobiety uzyskiwały prawa wyborcze, to wybitny socjolog prawa Leon Petrażycki powiedział, że naiwnością byłoby sądzić, że samo przyznanie kobietom praw wyborczych doprowadzi do zbudowania równego społeczeństwa. I tak się dzieje teraz. Kobiety muszą robić więcej – to prawda, ale dla nich też muszą działać mężczyźni. Mężczyźni muszą pokazać, że sprawa kobiet to nie jest tylko sprawa kobiet, a 100 proc. społeczeństwa nie może być reprezentowane przez 50 proc. społeczeństwa, które jest zupełnie inne niż to drugie 50 proc.

Różnorodność to odmienność, niejednorodność. To wszystkie cechy, które wpływają na naszą wyjątkowość i na to kim jesteśmy. Nasza płeć, wiek, pochodzenie, orientacja, religia, status niepełnosprawności czy przekonania. To wszystko nas wyróżnia i sprawia, że każdy z nas jest inny, każdy jest po prostu sobą. Różnorodność oznacza unikalność, pozwalającą nie tylko poznać, ale przede wszystkim zrozumieć odmienne światopoglądy i punkty widzenia.

To tworzenie takiego środowiska pracy, w którym głos każdego pracownika jest usłyszany i wysłuchany. Różnorodność stwarza równe szanse na rozwój pracowników. Wszyscy mają takie same warunki i możliwości, aby realizować i rozwijać swój własny potencjał. A docenianie pracowników dotyczy nie tylko efektów ich pracy, ale także tego, kim są i jaką wartość wnoszą do kultury organizacji.

30 czerwca podczas XI Cashless Congress Digital Era odbył się panel dyskusyjny “Leadership kobiet w biznesie płatniczym i nie tylko – narzucane parytety czy naturalny proces”. Panel poprowadziła Anna Kaczmarska — Strategic Business Partner, Helping Hand – Mental Health Platform, Co-Founder Elite Business Club by Akademia Kobiet, Wykładowczyni PJA.

Panelistkami były:

Daria Auguścik — Dyrektorka ds. rozwoju biznesu e-commerce, Polski oddział Mastercard Europe

Dominika Duziak — Co-Founder, Head of Product & Strategy, OneStep Financial Ltd

Ewa Wernerowicz — CEO Vivus.pl, Vice President of Polish Employers Association


Podczas rozmowy skupiono się na trzech obszarach:

  1. Sytuacja kobiet w finansach – raporty najbardziej wpływowych w sektorze finansowym/płatniczym
  2. Największe wyzwania stojące przed Liderkami i Liderami na obecnym rynku pracy w kontekście polityki różnorodności, polityki włączania i dyrektywy unijnej ESG
  3. Jakie działania musimy podjąć aby w branży finansowej było więcej kobiet na strategicznych stanowiskach

 

Tematem D&I zajmuje się od 6 lat, od momentu kiedy powstał pomysł aby wprowadzić na rynek polski Forbes Women. Przeciwnicy tego pomysłu zarzucali mi, że chcę wprowadzić „getto” oddzielające kobiet od panów. Moją intencje było pokazywanie kobiet sukcesu w biznesie, pokazywanie ich historii – „ role model” aby inspirować inne kobiety, że można, ze warto próbować, mieć odwagę o powalczenie o Siebie. Pokazanie tez panom, ze jest kobiety są dobrymi liderkami – komentuje Daria Auguścik, Polski oddział Mastercard Europe.

Daria Auguścik jest laureatką V edycji rankingu „NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH KOBIET W POLSKIEJ BRANŻY PŁATNICZEJ”. Cel tego typu rankingu to  włączenie się w starania na rzecz równouprawnienia zawodowego płci. To również  promocja kobiet na ważnych stanowiskach w instytucjach działających w sektorze płatności, powszechnie uważanym za bardziej męski

Kobiety chcą się rozwijać

93% kobiet wskazuje, że kariera jest dla nich ważna lub bardzo ważna. ¾ odczuwa satysfakcję z przebiegu swojej dotychczasowej kariery. Badane dostrzegają jeszcze większą potrzebę wsparcia zawodowego niż w zeszłych edycjach – oczekują programów rozwojowych, szkoleń i kursów oraz mentoringu.

W tegorocznej edycji raportu, na pytanie co pomaga w karierze kobiet, 89% respondentów odpowiedziało, że elastyczny czas pracy, 87% – rosnące domowe dochody, zaś 86% – że obecność innych kobiet na strategicznych stanowiskach. Jednocześnie za główne bariery na drodze kobiecych karier respondenci uznali uwikłanie pań w tradycyjne role (72% wskazań), trudności w pogodzeniu pracy z życiem prywatnym – głównie w przypadku kobiet wychowujących dzieci (65%) oraz tzw. fasadową skromność (59% odpowiedzi). 

Aby wspierać kobiety i eliminować bariery na drodze kobiecych karier, należy stwarzać takie środowisko pracy, aby kobiety miały przestrzeń do realizowania kariery i godzenia z życiem rodzinnym, elastyczny czas pracy, programy wspierające

Na rynku pracy mamy wykształcone, kompetentne, doświadczone kobiety, które chcą się rozwijać, dla których kariera, praca zawodowa jest bardzo ważna. W branży finansowej pracuje blisko 70% kobiet dane GUS a jednak kobiet na najwyższych pozycjach zawodowych jest cały czas bardzo mało – tłumaczy Ewa Wernerowicz, Vivus.pl.

Według Global Gender Gap Report 2022 Polska znalazła się na 77. miejscu wśród 146 państw, potrzebujemy 137 lat, aby wyrównać pozycję kobiet w stosunku do mężczyzn na rynku pracy.

Są zawody, które chętniej są wybierane przez daną płeć i trzeba dać temu akceptację, zamiast wdrażać sztuczne regulacje. Ale na pewno ważne jest, aby pozbywać się stereotypów w przypisywaniu ról zawodowym kobietom. Jeżeli chcą pracować na stanowiskach, gdzie panuje męskie środowisko pracy, trzeba dać im wsparcie i przestrzeń – mówi Dominika Duziak, OneStep Financial Ltd.

Sytuacja na rynku pracy

Środowisko pracy wymaga teraz miękkich kompetencji, jak empatia, umiejętność słuchania, komunikacja, umiejętność rozmowy o sytuacji kryzysowej. Dlatego kobiety powinny edukować, budować świadomość, że bezpieczne i zdrowe środowisko pracy budują liderzy, którzy maja rozwinięte kompetencje miękkie.

Dyrektywa unijna ESG, która nakłada obowiązek raportowania danych niefinansowych w obszarze S- Social  2024 roku firmy zatrudniające ponad 500 pracowników, od 2025 firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników czyli łącznie ponad 4 tysiące firm. 

Chociaż S najtrudniej zmierzyć i włożyć w sztywne ramy, to właśnie “S” jest filarem, który znacząco wpływa na pozostałe składowe strategii ESG. Traktowanie kwestii społecznych ogólnikowo sprawi, że nie będziemy mogli zrealizować założonych celów, związanych z wpływem na środowisko naturalne, czy tych związanych z ładem korporacyjnym. W końcu wszystko to związane jest z ludźmi.
 
“S” w kontekście pracowników to m.in.:
• różnorodne, równe i włączające środowisko,
• szkolenia i rozwój,
• kultura otwartości i wymiany poglądów,
• dbanie o zdrowie i samopoczucie.

Bardzo ważne jest włączanie zarówno kobiet jak i mężczyzn w D&I, edukację, budowę świadomości, pokazywać korzyści i synergię ze współpracy.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Kobiety w finansach” – Antal i CFA Society Poland.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 07.06.2023

Najnowsze artykuły z kategorii