Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

  • Lendtech
  • 18.10.2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w rozpoczynającym się 25 października w Warszawie Kongresie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Lendtech.pl został partnerem medialnym wydarzenia.

Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego, skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców i inwestorów.

Celem Kongresu jest zapewnienie platformy debaty oraz wymiany ocen, oczekiwań i doświadczeń między przedstawicielami instytucji finansowych i publicznych a przedsiębiorcami. Kongres skupia szeroką reprezentację instytucji obsługujących klientów korporacyjnych, a także umożliwia wszechstronną dyskusję o potrzebach i oczekiwaniach wobec rynku finansowego ze strony przedsiębiorców i inwestorów. Współorganizatorem Kongresu, od jego pierwszej edycji w roku 2015 jest Bank Pekao S.A.

Tegoroczna, siódma edycja Kongresu odbędzie się w dniach 25-26 października 2021 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

/Lendtech

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 18.10.2021

Najnowsze artykuły z kategorii