Nest Bank sygnatariuszem Karty Różnorodności

  • Lendtech
  • 16.01.2024

Nest Bank podpisał Kartę Różnorodności. Ten istotny krok podkreśla zaangażowanie Banku w promowanie różnorodności i inkluzywności zarówno w ramach kultury organizacyjnej, jak i w szerszym kontekście działalności biznesowej.

Nest Bank sygnatariuszem Karty Różnorodności

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Unii Europejskiej. W Polsce proces jej powstawania zainicjowało i w dalszym ciągu koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem Karty jest wspieranie i promowanie zasad równości w miejscu pracy bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, rasę, wyznanie czy pochodzenie etniczne. Podpisanie karty przez Nest Bank stanowi świadome zobowiązanie do budowania otwartego i inkluzywnego środowiska pracy, które szanuje i docenia różnorodność pracowników.

Magdalena Zajkowska, wiceprezeska zarządu Nest Banku podkreśla: – Podpisanie Karty Różnorodności to dla nas nie tylko symboliczny gest, ale przede wszystkim realne zobowiązanie do działania na rzecz budowania kultury opartej na szacunku i akceptacji. Jesteśmy przekonani, że różnorodność jest kluczem do innowacyjności i sukcesu.

Nest! od dawna zwraca uwagę na kwestie różnorodności. Program Nest Rodzina wspiera osoby posiadające dzieci, a konkurs dla pracowników, w ramach którego co kwartał nominowane do nagród są osoby działające zgodnie z wartościami firmy, to tylko niektóre z podejmowanych inicjatyw. W najbliższym czasie Bank planuje wdrożenie szeregu inicjatyw i programów mających na celu jeszcze szersze promowanie różnorodności i włączenia, w tym szkolenia dla pracowników, działania wspierające równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym.

Działania na rzecz różnorodności są częścią szerszej strategii Nest Banku, która nie tylko skupia się na rozwoju biznesowym, ale także na odpowiedzialności społecznej i dbałości o środowisko pracy. Podpisując Kartę Różnorodności, Nest Bank staje się częścią rosnącej grupy firm, które dostrzegają wartość i znaczenie różnorodności w budowaniu silnych, innowacyjnych i konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 16.01.2024

Najnowsze artykuły z kategorii