Koalicja Cyfrowi Seniorzy w Ministerstwie Cyfryzacji

  • Lendtech
  • 20.12.2023

Koalicja Cyfrowi Seniorzy działająca na rzecz włączenia osób dojrzałych do świata cyfrowego przedstawi swoje postulaty na spotkaniu w Ministerstwie Cyfryzacji, które odbędzie się 22 grudnia. Fundacja Lendtech jest członkiem koalicji.

Koalicja Cyfrowi Seniorzy została powołana w celu realizowania szerokich i ogólnopolskich działań edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych osób dojrzałych. Cyfrowi Seniorzy to inicjatywa kilkudziesięciu największych polskich organizacji non-profit. Koalicję współtworzą Fundacja Lendtech oraz Polski Związek Instytucji Pożyczkowych.

22 grudnia w godzinach przedpołudniowych w Ministerstwie Cyfryzacji odbędzie się spotkanie poświęcone ustaleniu priorytetów w obszarze cyfryzacji i rozpoczęcie pracy na strategią cyfrowego rozwoju Polski. W spotkaniu weźmie udział wiele organizacji społecznych i branżowych, w tym m.in Koalicja Cyfrowi Seniorzy.

Podczas spotkania Koalicja chce poruszyć tematy takie jak:

  • efektywniejsze planowanie i koordynowanie działań realizowanych w UTW i Domach Seniora, związanych z szeroko rozumianą cyfryzacją osób dojrzałych,
  • tworzenie programów edukacyjnych stacjonarnych i online, budujących kompetencje cyfrowe osobiste i zawodowe,
  • dofinansowanie istniejących serwisów, platform i narzędzi komunikacyjnych wspierających te działania,
  • rozpoczęcie projektów budujących i uzupełniających zasoby sprzętowe wykorzystywane przez osoby dojrzałe indywidualnie i grupowo.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 20.12.2023

Najnowsze artykuły z kategorii