Bank BNP Paribas i ING Bank Śląski wspólnie na rzecz rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce

  • Lendtech
  • 19.04.2023

We wtorek, 4 kwietnia, odbyło się trzecie spotkanie w formule Okrągłego Stołu – w ramach cyklu dyskusji pomiędzy bankami, a organizacjami pozarządowymi, o najbardziej aktualnych zagadnieniach z obszaru finansowania transformacji gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Organizatorami spotkania były Bank BNP Paribas oraz ING Bank Śląski, patronat nad nim objął Związek Banków Polskich, a partnerem merytorycznym był think-tank WiseEuropa. Gośćmi specjalnymi dyskusji, która odbywała się w siedzibie Banku BNP Paribas, byli przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

Bank BNP Paribas i ING Bank Śląski wspólnie na rzecz rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce

 

Szczegółowym tematem spotkania, w którym uczestniczyli reprezentanci największych banków w Polsce i organizacji pozarządowych, zajmujących się m. in. zrównoważonymi finansami, była rola banków w rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce. Dyskusja, moderowana przez Macieja Bukowskiego – Prezesa Zarządu WiseEuropa, została podzielona na trzy obszary tematyczne:

  • wyzwania stojące przed polskim sektorem bankowym w obszarze zrównoważonego finansowania
  • działania, które mogą podjąć banki, aby przyspieszyć rozwój zrównoważonych finansów,
  • działania, które może podjąć regulator, aby tworzyć warunki sprzyjające dynamicznemu rozwojowi zagadnienia.

Dyskutujący zgodzili się, że transformacja klimatyczna stanowi poważne wyzwanie dla sektora bankowego i gospodarki jako całości. Wśród kluczowych wyzwań wymieniono:

  • raportowanie Zakresu 3 emisji CO2 ( scope 3 GHG, czyli emisji pośrednich – powstałych w całym łańcuchu wartości, co w przypadku instytucji finansowych oznacza emisje portfela kredytowego),
  • niejasne skutki finansowe nowych regulacji dla sektora bankowego (m.in. CSRD, CSDD, ujawnienia ryzyk ESG w ramach III Filara),
  • wspieranie transformacji sektora MŚP.

Rozmówcy podkreślali też, jak ważna jest rola regulatorów w tworzeniu mechanizmów ułatwiających ujednolicenie raportowania danych oraz udostępnianie zrównoważonych produktów finansowych.

– Główną ideą spotkania było stworzenie przestrzeni do merytorycznej dyskusji wokół wyzwań i szans z perspektywy ESG w finansach, w gronie sektora bankowego oraz organizacji i instytucji pozarządowych. Cieszymy się, że mogliśmy je organizować wspólnie z ING Bankiem Śląskim. To partnerstwo, w którym przyświeca nam cel efektywnej współpracy, która przełoży się na konkretne działania na rzecz rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce – mówi Maria Krawczyńska, Dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów Bank BNP Paribas

Dyskutowaliśmy o odpowiedzialności, m.in. za aspekty społeczne, ale również za współpracę z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Przyszłość którą wspierają zrównoważone finanse to przecież nasza wspólna odpowiedzialność, a wspólne działanie daje nam efekt synergii. W tym przypadku działając razem możemy nie tylko więcej, ale przede wszystkim lepiej. Okrągłe Stoły to wydarzenia cykliczne, na kolejnych spotkaniach planujemy rozwijać te tematy – relacjonuje Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer, ING Bank Śląski.

– Dzisiejszy Okrągły Stół potwierdził, że rola banków we wdrażaniu ESG jest ogromna. Wskazał również, że na tej scenie powinno grać więcej aktorów. Należą do nich organizacje państwowe, ale także organizacje pozarządowe i izby gospodarcze, ponieważ dzieło, które polega na edukacji przedsiębiorców, na których barkach będzie spoczywało wdrożenie nowych przepisów i przestawienie działalności na zielone tory, jest wielkie i nie do wykonania przez jeden sektor gospodarki – ocenia Norbert Jeziołowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, Związek Banków Polskich.

– To było bardzo dobre spotkanie o tym, w którym miejscu jest rynek, jak się powinien zmieniać, jaka jest najlepsza odpowiedź na regulacje, którym zaczyna podlegać sektor bankowy oraz co rząd może zmienić, aby pomóc bankom „zazielenić się” w perspektywie pięciu czy dziesięciu lat – mówi Maciej Bukowski, Prezes Zarządu WiseEuropa.

Dyskusja w ramach Okrągłego Stołu organizowanego przez Bank BNP Paribas i ING Bank Śląski będzie wkładem w przygotowanie Mapy Drogowej dla Rozwoju Zrównoważonych Finansów w Polsce. Pracami nad mapą zajmuje się, powołana przez Ministerstwo Finansów, Platforma Zrównoważonych Finansów.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 19.04.2023

Najnowsze artykuły z kategorii