Rekordowe wyniki Cloud Technologies w 2021 r. Sprzedaż danych wzrosła o 88%

  • Lendtech
  • 28.04.2022

Cloud Technologies, spółka koncentrująca się na monetyzacji cyfrowych danych opublikowała roczne wyniki finansowe oraz podsumowała ubiegły rok. EBITDA w 2021 roku wzrosła o 196% i wyniosła 17,8 mln zł. Zysk netto wyniósł 9,1 mln zł, czyli aż o 8,5 mln zł więcej niż w 2020 roku. Przychody spółki wyniosły 55,1 mln zł. Sprzedaż danych, będąca kluczowym segmentem działalności spółki, wzrosła o 88% i wynosi 25,2 mln zł, a jej udział w przychodach w IV kwartale 2021 r. wyniósł 58,2%.

Rekordowe wyniki Cloud Technologies w 2021 r. Sprzedaż danych wzrosła o 88%.

Głównym celem w planach na 2021 rok był wzrost przychodów w kluczowym dla nas segmencie sprzedaży danych, gdzie marża wynosi blisko 70%. Osiągnęliśmy na tej płaszczyźnie duży sukces. Sprzedaż danych wzrosła o 88%. Co istotne, aż 80% przychodów ze sprzedaży danych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jest rozliczana w dolarach amerykańskich, podczas gdy większość kosztów generujemy w złotych, co zwiększa rentowność naszego biznesu. Podsumowując, za nami udany rok, zarówno pod kątem wyników, jak i ze względu na zakończoną sukcesem adaptację biznesu, który rośnie w oparciu o stabilny i dający pole do dalszych, globalnych wzrostów model – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Pod względem osiągniętych wyników finansowych, 2021 rok był dla Cloud Technologies najlepszym okresem od 4 lat. W tym czasie zakończyła się rozpoczęta w 2019 r. transformacja biznesu, koncentrująca się na szybkim rozwoju działalności w segmencie Data Enrichment. W celu uproszczenia segmentacji i umożliwienia inwestorom lepszego zrozumienia biznesu, zarząd Cloud Technologies podjął decyzję o zastąpieniu segmentu Data Enrichment segmentem Sprzedaż danych. Dotychczasowe segmenty Data Consulting, Data Acquisition oraz Pozostałe zostały sklasyfikowane, jako jeden segment: Pozostała działalność.

Cloud Technologies – Spółka Roku 2021

Ze względu na konsekwentny rozwój biznesu oraz roczny wzrost wartości spółki o ponad 100 procent Cloud Technologies została wyróżniona tytułem Spółki Roku 2021 przez organizatorów gali “Byki i Niedźwiedzie 2021”.

Nadrzędnym celem Cloud Technologies w najbliższych latach jest budowa wartości spółki dla akcjonariuszy. Aby zrealizować ten cel, zarząd przyjął strategię na lata 2021 – 2023, której najważniejszym elementem jest dynamiczny wzrost sprzedaży danych poprzez m.in. dalszą globalizację sprzedaży, międzynarodowe akwizycje oraz rozwój technologiczny autorskiej platformy DMP.

Nasz model biznesowy oparty na sprzedaży danych sprawia, że jesteśmy jednymi z beneficjentów globalnego wzrostu branży reklamy internetowej oraz transformacji cyfrowej, która w coraz większym stopniu angażuje konsumentów online. Rozwój rynku w połączeniu z wysoką rentownością naszego modelu biznesowego pozwala nam wypracowywać coraz lepsze wyniki. Zysk netto był w zeszłym roku aż o 8,5 mln zł wyższy niż w 2020 r., a EBITDA w 2021 r. wzrosła aż o 196% i wyniosła 17,8 mln zł – dodaje Piotr Soleniec, dyrektor finansowy i członek zarządu Cloud Technologies.

Cloud Technologies prowadzi działalność na dynamicznie rozwijającym się globalnym rynku danych, którego wartość w 2021 roku wyniosła 52 mld USD według raportu OnAudience. Skumulowany roczny wskaźnik (CAGR) na globalnym rynku danych za lata 2017- 2021 wynosi 29%, z czego dominującą pozycję zajmują Stany Zjednoczone, będące kluczowym rynkiem Cloud Technologies. Wraz z globalnym rynkiem danych rosną wydatki na reklamę online. Według agencji Zenith wskaźnik CAGR globalnych wydatków na reklamę online w latach 2017- 2021 wyniósł 15%.

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 28.04.2022

Najnowsze artykuły z kategorii