Jerzy Kachnowicz: Na nowe regulacje jesteśmy gotowi, teraz przygotowujemy się do zmiany marki

  • Lendtech
  • 12.12.2023

O nowych regulacjach w branży lendtech, wpływie zmian dla podmiotów działających na rynku consumer finance i klientów, jak i o dużych zmianach wizerunkowych, czyli rebrandingu na AvaFin rozmawiamy z Jerzym Kachnowiczem, prezesem CreamFinance Poland.

Jerzy Kachnowicz: Na nowe regulacje jesteśmy gotowi, teraz przygotowujemy się do zmiany marki


Jedną z najgorętszych kwestii w sektorze lendtech są obecnie nowe regulacje i wymagania wobec podmiotów działających na rynku consumer finance. Czy możemy przypomnieć na czym polegają?


J.K.: Zmiany, które obecnie następują, składają się z trzech elementów.
Pierwszy z nich wszedł w życie w grudniu 2022 roku i polegał na obniżeniu marż, czyli maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu.

Druga zmiana obowiązuje od 18 maja 2023 r. i dotyczy szeroko pojętej oceny zdolności kredytowej, która od tego dnia należy obowiązkowo badać przed udzieleniem kredytu. Podmioty pożyczkowe korzystają z danych udostępnianych przez zaufanych dostawców oraz oświadczeń i zaświadczeń przedstawianych przez klientów. 

Ostatnia, trzecia zmiana, wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 r. i obejmuje dwa aspekty. Pierwszy dotyczy formy prawnej – podmioty pożyczkowe mogą prowadzić działalność jedynie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ustanowiono radę nadzorczą lub w formie spółki akcyjnej. Kapitał zakładowy musi wynosić przynajmniej milion złotych. Drugi aspekt to objęcie wszystkich podmiotów pożyczkowych nadzorem KNF od 1 stycznia 2024 r. 

Co te nowe regulacje oznaczają dla branży lendtech i jej klientów?

Dzięki niższym marżom pożyczki stały się dla klientów tańsze. Obserwujemy duży napływ nowych klientów, dla których oferta lendtech stała się atrakcyjna. Z drugiej strony jako branża, możemy akceptować nieco niższe ryzyko, dlatego większa część klientów nie przechodzi weryfikacji.
Co do obowiązku oceny zdolności kredytowej, to w CreamFinance od zawsze ją przeprowadzaliśmy. Zależy nam na tym, żeby udzielić finansowania osobie, która jest w stanie oddać pożyczone pieniądze.

Jeśli chodzi o wejście pod nadzór KNF, to nie sądzę, że będzie to miało wpływ na klientów. Natomiast firmy muszą zapewnić sobie odpowiednią liczbę pracowników — prawników, finansistów, którzy będą bezpośrednio współpracować z urzędem, czyli udzielać mu wszystkich potrzebnych informacji.

W mojej ocenie, 90 procent rynku lendtech pozostanie bez zmian. Widzimy, że duże podmioty dostosowują się do nowych wymagań. W CreamFinance dostosowaliśmy się już wcześniej, żeby uniknąć niepotrzebnego stresu na ostatniej prostej.

Wiemy też, że część podmiotów zrezygnuje i to będą, moim zdaniem, dwie grupy. Jedna to podmioty, które były wpisane na listę KNF, ale tak naprawdę nie funkcjonowały. Po 1 stycznia będziemy wiedzieć, ile tak naprawdę jest na nim firm pożyczkowych. Druga grupa to mniejsze firmy, które nie będą mogły lub nie będą chciały dostosować się do nowych wymagań.  Skupią się one na pośrednictwie finansowym lub zmienią profil. Nowym trendem technologicznym, widocznym już na runku, jest np. wynajem sprzętu elektronicznego.

Jak konkretnie będzie przebiegała współpraca z KNF?

To jest nowy typ nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, który jeszcze nie funkcjonuje w Polsce. Dzisiaj banki i ubezpieczyciele podlegają nadzorowi mikroostrożnościowemu, my będziemy podlegali nadzorowi prokonsumenckiemu z ustawy o kredycie konsumenckim. Jest to zupełnie nowa formuła i z tego, co wiem, funkcjonuje w Europie na razie tylko w Czechach. Ta forma nadzoru wynika z tego, że obciążamy ryzykiem własne pieniądze, a nie pieniądze depozytariuszy, tak jak banki. Nie ma tutaj potrzeby ochrony kapitału — jest według ustawodawcy potrzeba ochrony konsumenta.

Jesteśmy po wstępnym spotkaniu z KNF-em i bardzo pozytywnie przyjęliśmy jako sektor fakt, że KNF chciał się z nami spotkać nieoficjalnie, zanim wejdziemy pod nadzór 1 stycznia 2024.
Oczywiście, będziemy się uczyć tej współpracy z KNF w najbliższych latach, ale myślę, że będzie ona przebiegała profesjonalnie.

W 2024 czeka Was też inna duża zmiana – rebranding. Jaki jest jego cel?

W Polsce firma działa obecnie pod markami Lendon i ExtraPortfel. W pierwszym kwartale 2024 rozpocznie się rebranding na globalną markę AvaFin. Rebranding to strategiczny projekt naszej grupy, który ma na celu wprowadzenie jednego, silnego brandu, który będzie rozpoznawalny na wszystkich rynkach. W Polsce proces rebrandingu podzielony będzie na dwa etapy: w pierwszym – główna marka Lendon.pl zmieni się na AvaFin.pl., w drugim- zmieni się nazwa spółki z CreamFinance Poland na AvaFin Poland.


Warto dodać, że sama nazwa została wypracowana wewnętrznie przez naszych pracowników. Pochodzi ona od angielskiego „available finance”, czyli „szybkie, dostępne finansowanie”. Uznaliśmy, że ta nazwa najlepiej nas określa. 


Dziękujemy za rozmowę.

 

 

Autor: Lendtech   |   Data publikacji: 12.12.2023

Najnowsze artykuły z kategorii